Op basis van een rapport, als resultaat van een interuniversitair onderzoeksproject inzake de aanpak van chronische pijn in België, is sinds 1 juli 2013 een drieledig initiatief genomen om het pijnbeleid in de acute Belgische ziekenhuizen vorm te geven:

  • Elk acuut ziekenhuis in België (n=102) krijgt een financiering voor de installatie van een multidisciplinair algologisch team. Deze financiering is geregeld in artikel 63quater van het KB betreffende de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen. De financiële middelen zijn voorzien voor een geneesheer-coördinator, en verpleegkundige en psychologische ondersteuning a rato van het aantal erkende bedden per ziekenhuis. Hun hoofdopdracht bestaat er in de collegae zorgverstrekkers op alle afdelingen van het ziekenhuis te sensibiliseren en te vormen inzake de detectie en aanpak van pijn in het ziekenhuis.
  • De 13 bestaande specifieke teams voor aanpak van pijn bij kinderen blijven gehandhaafd en hebben eveneens als opdracht de collegae zorgverstrekkers op de pediatrische afdelingen van het ziekenhuis te sensibiliseren en te vormen inzake de detectie en aanpak van pijn bij het kind, en te integreren in de kennisnetwerken om zo hun expertise te verspreiden in de ziekenhuizen die niet over een team voor pijn bij kinderen beschikken. De ondersteuning, eveneens op basis van een overeenkomst met de FOD Volksgezondheid, van dit deel betreft de financiering van een halftijds verpleegkundige.

De resultaten van dit initiatief worden jaarlijks gepresenteerd aan de vertegenwoordigers van de ziekenhuizen op een Nationale vergadering, waarbij ook plaats en tijd wordt gemaakt om ervaringen en “evidence based” procedures uit te wisselen.

U vindt hieronder steeds de presentaties van de meest recente vergadering, alsook het dagprogramma van de eerdere jaarlijkse vergaderingen. De presentaties van die vroegere vergaderingen kan u opvragen via chroniccare@health.belgium.be :

De informatie en de standpunten die worden voorgesteld in deze presentaties zijn in naam van de auteur(s) en reflecteren niet per definitie de officiële standpunten van de FOD Volksgezondheid. Noch de FOD Volksgezondheid, haar diensten of medewerkers zijn verantwoordelijk voor de manier waarop gebruik gemaakt wordt van de informatie uit deze presentaties.

Contactgegevens

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Gezondheidszorg
Dienst Acute en Chronische Zorg
Galileelaan, 5/2
1210  Brussel
integratedcare@health.fgov.be