Het enottab-team gaat door met het verwerken van de notificatiedossiers.

Gezien de huidige gezondheidssituatie zullen brieven niet langer per post naar bedrijven worden gestuurd, maar alleen per e-mail naar het contactadres dat in Euceg is ingegeven.

Het enottab-team blijft beschikbaar om vragen te beantwoorden via enottab@health.fgov.be

 

In België is de verkoop en het gebruik van e-sigaretten gereglementeerd om de consument en zijn omgeving te beschermen. Er bestaan een aantal algemene regels die voor alle e-sigaretten gelden  en een aantal speciale regels die specifiek voor e-sigaretten met nicotine gelden. Het koninklijk besluit van 28 oktober 2016 inzake de vervaardiging en het in de handel brengen van elektronische sigaretten werd gepubliceerd op 17 november 2016. De specifieke maatregelingen voor elektronische sigaretten met nicotine zullen van kracht zijn vanaf 17 januari 2017.

 

Algemene regels voor e-sigaretten

In België worden e-sigaretten beschouwd als gelijkwaardig aan tabaksproducten. Daarom is het verboden om:

 • e-sigaretten te roken in gesloten publieke ruimtes
 • reclame of promotie voor e-sigaretten te maken, met uitzondering van krantenwinkels en gespecialiseerde verkooppunten. Websites, Facebook-pagina's en flyers zijn toegelaten onder bepaalde voorwaarden.
  Alleen de volgende elementen mogen zichtbaar zijn:
  • het logo van de winkel als dat niet gelinkt is aan een logo van een merk
  • verwijzingen naar studies
  • technische specificaties en producttype
  • de adressen en contactgegevens van de winkel
  • de prijzen (in neutrale letters) van de merken, producten en delen van producten die beschikbaar zijn in de winkel.
 • Zijn verboden:
  • afbeeldingen/foto's van de producten
  • foto's van winkels
  • vermeldingen van een economisch voordeel of van een prijskorting
  • speciale presentaties (om een product in het oog doen springen)
  • acties (Black Friday, solden, ...).
 • e-sigaretten te verkopen aan jongeren onder de 18 jaar
 • e-sigaretten op afstand (via internet) te verkopen.  Geen enkel materiaal dat specifiek bedoeld is voor de vervaardiging van een e-sigaret die kan gevuld worden met een nicotinehoudende e-vloeistof, mag online verkocht worden aan de consument. B2B verkoop op afstand en de verkoop van e-vloeistoffen zonder nicotine zijn toegelaten.

 De chemische stoffen in e-sigaretten moeten geregistreerd worden bij het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen. Deze stoffen moeten voldoen aan de REACH wetgeving:

 • de registratie is verplicht wanneer het (geproduceerde of geïmporteerde) volume meer dan 1 ton per jaar bedraagt
 • elke individuele stof moet geregistreerd worden
 • bepaalde chemische stoffen (kwik, cadmium) zijn verboden in e-sigaretten, de navullingen en de batterijen.

Om conform de CLP wetgeving te zijn moeten de vloeistoffen in e-sigaretten die gevaarlijke substanties of mengelingen bevatten:

 •  Een speciaal etiket hebben (gevaarsymbool)
 • Genotificeerd zijn bij het Antigifcentrum, zodat zij snel en efficiënt kunnen ingrijpen bij een eventuele vergiftiging.

De producten die op de markt gebracht worden moeten ook voldoen aan de Code of Economic Law, Boek IX. Dus, bij normaal gebruik mag er geen enkel risico zijn voor de gebruiker

 

Specifieke regels voor e-sigaretten met nicotine

De wet voor de e-sigaretten met nicotine regelt de samenstelling:

 • Het volume van de navullingen mag maximum 10ml zijn
 • De patronen of reservoirs voor eenmalig gebruik mogen niet meer dan 2 ml bevatten
 • De concentratie nicotine mag niet meer dan 20mg/ml zijn
 • De nicotine moet op een constante manier vrijkomen
 • Bepaalde additieven zoals vitamines, cafeïne, … zijn verboden
 • E-sigaretten en navullingen moeten een beveiliging voor kinderen bevatten en moeten onbreekbaar zijn.

 De etikettering is eveneens gereglementeerd:

 • De verpakking van e-sigaretten en navullingen moeten op de 2 grootste oppervlaktes de volgende waarschuwing hebben: ‘de nicotine in dit product is zeer verslavend. Het gebruik door niet-rokers is niet aangeraden’.
   
 • Volgende gegevens dienen ook vermeld te worden op de verpakking:
  • alle ingrediënten van het product in afnemende volgorde van gewicht;
  • een vermelding van het nicotinegehalte van het product en de nicotineafgifte per dosis;
  • het lotnummer;
  • een aanbeveling om het product buiten het bereik van kinderen te houden.
    
 • Er moet een bijsluiter in de verpakking zitten met:
  • gebruiksaanwijzing en opslagmethode
  • contra-indicaties
  • ongewenste effecten
  • gevolgen van verslaving en toxiciteit
  • contactgegevens van de fabrikant of invoerder

 

FAQ

FAQ fabriceren en in de handel brengen van elektronische sigaretten