In de horeca

Sinds 1 juli 2011 schrijft de wet van 22 december 2009  betreffende een algemene regeling van rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming voor werknemers tegen tabaksrook voor dat alle horecazaken in ons land (restaurants, tearooms en tavernes, cafés, discotheken, casino’s, …) rookvrij moeten zijn. Het rookverbod is permanent van kracht, ook tijdens privéfeesten en buiten de openingsuren. De rookverbodstekens moeten goed zichtbaar aan de ingang en in de zaak zelf worden aangebracht. Asbakken zijn niet toegelaten.

In de rookkamer mag wel nog worden gerookt, maar deze moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

  •  Het moet gaan om een afgesloten ruimte, waarvan de deur altijd gesloten is.
  • De rookkamer beslaat maximaal 25% van de totale oppervlakte van de zaak.
  • Er moet een rookafzuigsysteem voorzien zijn (minimaal debiet: opp. rookkamer x 15m³/u).
  • Er mag geen voedsel of drank worden geserveerd. De klant mag zijn eigen drankje wel meenemen. Het personeel mag enkel schoonmaken en afruimen.
  • Er mogen geen diensten worden aangeboden (bv. een televisie, kansspel, verdeelautomaat, …).
  • De rookkamer mag geen doorgang naar een andere publieke ruimte of naar de wc’s zijn.

Ook op het terras mag worden gerookt, op voorwaarde dat dit aan één zijde volledig open is.

De laatste jaren duiken veel waterpijp(shisha)bars op, wat de indruk zou kunnen wekken dat dit product niet onder het rookverbod valt. Dit klopt niet: zowel de roker als de uitbater kunnen worden vervolgd voor het roken van een waterpijp in een plaats waar het rookverbod geldt.

Het rookverbod geldt ook voor de elektronische sigaret, ongeacht of ze tabak bevat of niet.

Voor meer informatie: Folder rookvrije horeca

In openbare ruimtes

Openbare of publieke ruimtes zijn winkels en shopping centers, stations en luchthavens, het openbaar vervoer (bus, metro, tram, trein,…), sportcomplexen, bioscoopzalen, parochiezalen, culturele centra, jeugdhuizen, ... .

In al deze ruimtes geldt een algemeen rookverbod, zelfs in de zogenaamde privéclubs. Dit verbod, ingevoerd door de wet van 22 december 2009  betreffende een algemene regeling van rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming voor werknemers tegen tabaksrook, is ook buiten de openingsuren van toepassing. De rookverbodstekens moeten goed zichtbaar aan de ingang en in de ruimte zelf worden aangebracht.

De eigenaar of uitbater van de publieke ruimte mag wel een rookkamer installeren volgens de wettelijke voorwaarden.

 

Op de werkplek

Alle afgesloten werkruimtes en sociale voorzieningen in België zijn rookvrij. Een rookkamer is wel toegestaan (volgens de wettelijke voorwaarden ).

In een voertuig

Sinds 18 augustus 2019 verbiedt de wet van 8 juli 2019 tot wijziging van de wet van 22 december 2009 om te roken een wagen in aanwezigheid van jongeren onder de 16 jaar. Het verbod geldt voor alle geheel of gedeeltelijk afgesloten voertuigen met open of gesloten ramen. Het verbod geldt daarentegen niet wanneer het dak van het voertuig volledig weggeborgen is.

 

 

 

Wetgeving

Document

Contact information