Tegenwoordig worden de vervuilingsniveaus van de buitenlucht constant gemeten. Hun gevolgen voor de gezondheid zijn relatief goed gedocumenteerd. Het is de impact op de gezondheid van de vervuilende stoffen in de binnenlucht die momenteel vragen oproept.

We leven tegenwoordig vooral in gesloten ruimtes :

• openbare plaatsen : transportmiddelen, administraties, scholen, ziekenhuizen, sportzalen, bioscopen, enz.) ;
• professionele gebouwen : kantoren en handelszaken ;
• residentiële gebouwen : individuele of collectieve behuizing.

Deze gesloten ruimtes bevatten bepaalde chemische en biologische verontreinigende stoffendie gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid.

De gezondheidsproblemen te wijten aan deze vervuiling zijn legio en de klinische symptomen zijn zeer uiteenlopend: hoofdpijn, irritaties van de ogen of de ademhalingswegen, enz. Deze symptomen worden meestal niet specifiek gelinkt aan de gedetecteerde verontreinigende stoffen.

De binnenlucht is meestal meer vervuild dan de buitenlucht.

Drie essentiële bronnen dragen bij tot de vervuiling van de binnenlucht :
• de vervuiling te wijten aan de bewoners en hun activiteiten zoals klussen, het huishouden, koken, het gebruik van verwarmings- of verbrandingstoestellen en de aanwezigheid van huisdieren;
• de vervuiling veroorzaakt door sommige bouwmaterialen en het meubilair;
• de vervuiling afkomstig van buiten, sommige verontreinigende stoffen die in geringe hoeveelheden aanwezig zijn buiten, zoals fijn stof, kunnen zich binnen ophopen indien we ze niet verwijderen.

Bovendien wordt de hoeveelheid aanwezige verontreinigende stoffen beïnvloedt door de vochtigheidsgraad, de temperatuur, de ventilatie, de luchtverversing.

Welke zijn de risico’s ?
Welke zijn de verontreinigende stoffen en hun bronnen ?
FAQ – De risico’s van binnenluchtvervuiling

6.2. Sources de polluants intérieurs dans la maison_FR 
1. Schimmels
2. Formaldehyde
3. Mijten
4. Vlamvertragers
5. CO
6. Radon
7. Oplosmiddelen
8. Dioxines CO,COV,PM,HAP
9. Loden waterleidingen
10. NO2
11. Tabaksrook
12. Biociden


De actie van de federale overheid

Sinds 2007 versterkt de federale regering de actie van de Europese Unie met de invoering van een wetgeving die het op de markt brengen van producten die het binnenmilieu schaden verbiedt. Hierbij wordt vooral gefocust op bouwmaterialen.