De kwaliteit van de binnenlucht heeft een directe invloed op de gezondheid. Hoofdpijn, irritaties van neus, keel en ogen, luchtweginfecties, astma en andere ziekten zoals kanker zijn mogelijke effecten van een vervuild binnenmilieu. De binnenlucht bevat vaak meer chemische stoffen dan de buitenlucht.

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu wil de bronnen van schadelijke stoffen in huis zoveel mogelijk beperken, o.a. door strenge normen vast te leggen voor chemische producten en voor het gebruik van chemische stoffen met mogelijke schadelijke effecten bij het maken van meubels, vloer- en wandbekleding en voor bouwmaterialen. Dit zal ze ook doen door producten met het EU Ecolabel te promoten en door consumenten te informeren over het juiste gebruik van sommige producten.