Het gebruik van een luchtzuiveringssysteem helpt bij het verwijderen van vervuilde stoffen die in gebouwen aanwezig zijn. Het is één van de mogelijkheden om een gezonde binnenlucht te garanderen. Het wordt daarom sterk aanbevolen om dit te voorzien in alle gesloten ruimten waar publiek of personeel komt.

Leer over de rol van zuiveringssystemen bij het zuiveren van de lucht:


Indien u gebruik wilt maken van een zuiveringssysteem, raadpleeg dan hier de lijst met geregistreerde en gecontroleerde systemen. Deze lijst wordt continu bijgewerkt.

Verplichtingen voor fabrikanten van luchtzuiveringsapparaten

Fabrikanten, verkopers en importeurs moeten bepaalde regels volgen voor het op de markt brengen van systemen voor luchtzuivering in strijd tegen Covid-19.

Deze regels zijn vastgelegd in een ministerieel besluit. De toepassing ervan, met de toevoeging van bijkomende technische criteria, is onlangs verlengd tot 29 mei 2022. Deze besluiten bieden een kader voor marktcontrole- en bewakingsacties en verbieden producten die een gezondheidsrisico inhouden.
 
Fabrikanten van luchtzuiveringssystemen vinden alle informatie over het indienen van een dossier hier:  www.corona-ventilation.be.

Technische verplichtingen

Technische criteria die zijn toegevoegd aan het ministerieel besluit van 29 november 2021

  • Als er voor een toestel meerdere CADR waarden bereikt kunnen worden, moeten die genoemd worden op het toestel, ofwel in de technische handleiding. Het CADR (“Clean Air Delivery Rate”) geeft het debiet aan gezuiverde lucht per m³/u aan.  Sommige apparaten kunnen meerdere waarden hebben en een verschillende CADR voor elk van deze waarden.
  • Als het geluidsvermogen niveau (Lw,A) van het toestel gekend is, moet dit in de technische handleiding vermeld worden. Als deze gegevens niet beschikbaar zijn, moet de fabrikant of diegene die verantwoordelijk is voor het op de markt brengen van het product, dit uitdrukkelijk in de handleiding vermelden.
  • Het geluidsvermogen niveau wordt in decibel (dBA) uitgedrukt en gemeten volgens de normen NBN EN ISO 3741 of NBN EN ISO 3743-2.

Administratieve verplichtingen

Registratie van luchtzuiveringssystemen

*Opgelet! Kan u de formulieren niet in éénzelfde browsersessie openen ? Zie punt "Opgelet" hieronder

Verplichte registratie van luchtzuiveringssysteem

Fabrikanten zijn verplicht hun luchtzuiveringssysteem te registreren bij de FOD Volksgezondheid. Het gaat hierbij zowel om nieuwe als om bestaande systemen die al op de markt zijn.
 
U kunt het document voor het registreren van uw systeem hier invullen en indienen.
*Opgelet! Kan u de formulieren niet in éénzelfde browsersessie openen? Zie punt "Opgelet" hieronder
 
Raadpleeg de lijst van geregistreerde en gecontroleerde systemen (de lijst wordt regelmatig bijgewerkt).

Claims over doeltreffendheid/ongevaarlijkheid: verplicht indienen van aanvullend dossier

Fabrikanten die claims over de doeltreffendheid en ongevaarlijkheid van hun systemen willen communiceren, moeten hiervoor nog een aanvullend dossier indienen.
 
U kunt het document voor dit aanvullend dossier hier invullen en indienen.
*Opgelet! Kan u de formulieren niet in éénzelfde browsersessie openen? Zie punt "Opgelet" hieronder.

Systemen die een risico inhouden: aanvraag voor uitzondering

Het ministerieel besluit verbiedt systemen die een gezondheidsrisico inhouden.

Er is een snelle evolutie van de gebruikte technologieën en het toenemend aantal studies over de gevolgen ervan voor de gezondheid. De Minister van Volksgezondheid kan daarom uitzonderingen toelaten op basis van een advies van de FOD Volksgezondheid. Fabrikanten moeten hiervoor een aanvraag tot uitzondering indienen bij de FOD Volksgezondheid, die hun dossier zal onderzoeken.
De lijst met uitzonderingen is openbaar en wordt regelmatig bijgewerkt.

U kunt het document voor deze aanvraag voor uitzondering hier invullen en indienen.
Raadpleeg de lijst van systemen met uitzondering (de lijst wordt regelmatig bijgewerkt).

*Opgelet!  Kan u de formulieren niet in éénzelfde browsersessie openen? U dient het formulier in de InPrivate (Edge)/incognitomodus (Chrome) te openen. Hoe u dit doet vindt u in de FAQ terug.
Opgepast, indien steeds hetzelfde formulier opent, dient u uw webbrowser te sluiten, weer terug te keren naar de pagina en opnieuw op de link naar het formulier te klikken. 

 
Hulp nodig?