Het gebruik van een luchtzuiveringssysteem helpt bij het verwijderen van vervuilde stoffen die in gebouwen aanwezig zijn. 

Waarom moet een luchtzuiveringstoestel worden gebruikt? 

Een luchtzuiveringsapparaat is een systeem dat verontreinigende stoffen (micro-organismen, fijn stof, enz.) die in de lucht aanwezig zijn opvangt en/of inactief maakt. Zo voorziet het in ontsmette lucht die eventueel gezuiverd is van verontreinigende stoffen. 

Luchtzuivering is dus een mogelijke optie om te zorgen voor gezonde binnenlucht. Het wordt daarom sterk aanbevolen om dit te voorzien in alle gesloten ruimten waar publiek of personeel komt, vooral als deze onvoldoende geventileerd zijn. 

Op sommige plaatsen kan het gemakkelijker zijn om een luchtzuiveringssysteem te installeren, terwijl de installatie van een ventilatiesysteem een ingrijpende renovatie vereist. Het gebruik van een luchtzuiveringssysteem wordt dan aanbevolen, om de kwaliteit van de binnenlucht al sterk te verbeteren, in afwachting van de eventuele latere installatie van een ventilatiesysteem. 

Wilt u bijkomende informatie?