Het gebruik van een luchtzuiveringssysteem helpt bij het verwijderen van vervuilde stoffen die in gebouwen aanwezig zijn. Het is één van de mogelijkheden om een gezonde binnenlucht te garanderen. Het wordt daarom sterk aanbevolen om dit te voorzien in alle gesloten ruimten waar publiek of personeel komt, vooral als deze onvoldoende geventileerd zijn.

Leer over de rol van zuiveringssystemen bij het zuiveren van de lucht:In het kader van de COVID-19-pandemie moesten de fabrikanten van luchtzuiveringsproducten bepaalde regels volgen om producten op de markt te brengen die bestemd zijn voor de bestrijding van SARS-CoV-2. Deze regels werden gespecificeerd bij ministerieel besluit van 12 mei 2021, gewijzigd door het ministerieel besluit van 23 november 2021 en waren van kracht tot 29 mei 2022.
Dit ministerieel besluit kon maar één maal verlengd worden.

In de loop van 2023 zal een nieuw koninklijk besluit worden ingevoerd om het op de markt brengen van deze apparaten te reguleren.
Naar de verdere toekomst toe is het de bedoeling om via nieuwe wetgeving niet alleen in het kader van de COVID-19-pandemie, maar met het oog op een duurzame verbetering van de binnenluchtkwaliteit in publiek toegankelijke gesloten plaatsen.

Details over deze nieuwe wetgevingen en de daaruit voortvloeiende verplichtingen voor fabrikanten zullen na publicatie via deze website worden meegedeeld.

Exemple d'appareil de purification de l'air (1) 

Hulp nodig?