Het gebruik van een luchtzuiveringssysteem helpt bij het verwijderen van vervuilende stoffen die in gebouwen aanwezig zijn

Waarom moet een luchtzuiveringstoestel worden gebruikt? 

Een luchtzuiveringssysteem is een systeem dat vervuilende stoffen (micro-organismen, fijn stof, enz.) die in de lucht aanwezig zijn opvangt en/of inactief maakt. Zo voorzien ze lucht die gezuiverd is van vervuilende stoffen.

Om de binnenluchtkwaliteit te verbeteren, moeten eerst de bronnen van vervuiling worden opgespoord en beperkt en vervolgens moet de ruimte zoveel mogelijk worden geventileerd. Op sommige plaatsen kan het echter gemakkelijker zijn om een luchtzuiveringssysteem te installeren, aangezien de installatie van een ventilatiesysteem vaak een ingrijpende renovatie vereist. Luchtzuiveringssystemen beperken de aanwezigheid van bepaalde vervuilende stoffen. Het gebruik van een luchtzuiveringssysteem wordt dan aanbevolen, om de kwaliteit van de binnenlucht al sterk te verbeteren, in afwachting van de eventuele latere installatie van een ventilatiesysteem. Luchtzuivering is dus een optie om te zorgen voor een gezondere binnenlucht door het beperken van de aanwezige vervuilende stoffen.

 

Wilt u een luchtzuiveringssysteem gebruiken?

Er zijn veel verschillende systemen op de markt. Ze gebruiken verschillende technieken om verschillende bronnen van luchtvervuiling binnenshuis tegen te gaan. Afhankelijk van de situatie zijn sommige systemen geschikter dan andere. De keuze hangt af van de grootte van uw ruimte, het aantal mensen dat er verblijft, de activiteiten die u er uitvoert en de specifieke bronnen van vervuiling die er aanwezig zijn.

Om u te helpen kiezen welk systeem dat het best bij uw situatie past, heeft de FOD Volksgezondheid een aantal hulpmiddelen opgesteld.

Een erkenningsproces voor luchtzuiveringssystemen

Van de verontreinigende stoffen die mogelijk aanwezig zijn in de binnenlucht, zijn virussen in aerosol een bijzonder punt van zorg. Dit geldt vooral sinds de COVID-19 pandemie. Veel systemen beweren doeltreffend te zijn tegen virussen, maar ze hebben niet allemaal dezelfde doeltreffendheid. De FOD Volksgezondheid zet daarom een erkenningsproces op om de doeltreffendheid van deze systemen tegen virussen in aerosol te garanderen en om te controleren of het gebruik ervan veilig is voor het publiek (d.w.z. dat ze bijvoorbeeld geen schadelijke bijproducten vrijgeven). Deze verificatie is gebaseerd op een analyse van een dossier en verschillende bewijsstukken die door de fabrikant worden ingediend.

De eerste erkenningsaanvragen kunnen in de vroege zomer van 2024 worden ingediend.

Een erkenningslabel

Alle systemen die erkend zijn door de FOD krijgen een erkenningslabel. Kijk voor het pictogram hieronder op de verpakking van apparaten en op online verkoopsites om er zeker van te zijn dat je een kwaliteitsproduct koopt.

De eerste erkenningslabels zullen zichtbaar zijn vanaf de vroege zomer van 2024.

Een lijst van erkende luchtzuiveringssystemen

Alle door de FOD erkende systemen worden op deze site vermeld. U kunt er meer te weten komen over het toestel waarin u geïnteresseerd bent. U kunt ook het systeem vinden dat het beste bij uw behoeften past, op basis van zijn kenmerken.

De lijst van erkende luchtzuiveringssystemen wordt vanaf de zomer van 2024 op deze site gepubliceerd en zal na verloop van tijd worden bijgewerkt.

Deze lijst bevat alleen luchtzuiveringssystemen die door de FOD zijn erkend voor hun hoge effectiviteit tegen virussen in aerosol en hun veiligheid voor gebruikers. De aankoop en het gebruik van systemen die niet op deze lijst staan is niet verboden, maar u kunt niet profiteren van de garanties van de FOD.

Een praktische gids voor het kiezen van een luchtzuiveringssysteem

Een praktische gids om u te helpen het juiste systeem voor uw behoeften te kiezen. Een stapsgewijze aanpak zal u helpen om de relevante kenmerken te identificeren waarmee u rekening moet houden. Het resultaat zal in het bijzonder afhangen van het binnenluchtkwaliteitsniveau dat u wilt bereiken, het volume en de bezetting van uw ruimte (aantal personen, activiteit) en de specifieke verontreinigende stoffen die aanwezig zijn.

De praktische gids voor het kiezen van een luchtzuiveringssysteem zal vanaf de zomer van 2024 op deze site worden gepubliceerd en daarna regelmatig worden bijgewerkt.

 

Wilt u bijkomende informatie?