Een internationale organisatie

 Eurotransplant is een internationale organisatie die gevestigd is in Leiden (Nederland) en die in 1967 is opgericht door Professor J.J. Van Rood.

Dit Instituut overkoepelt alle transplantatiecentra van de Lidstaten :

 • België
 • Nederland
 • Luxemburg
 • Duitsland
 • Oostenrijk
 • Slovenië
 • Kroatië
 • Hongarije.

Missie
In het kader van orgaandonatie en transplantatie werkt België wettelijke samen met Eurotransplant  waarbij toezicht wordt gehouden :

 • Optimale herverdeling van de beschikbare organen door het vergroten van de pool van ontvangers  en donors,
 • Opstellen van toekenningsregels van organen,
 • Transparantie en objectiviteit van het selectiesysteem op basis van medische criteria,
 • Beheer van de gegevens van donors en ontvangers,
 • Promotie, steun en coördinatie van de orgaantransplantaties.

De hoofdzetel van Eurotransplant in Leiden centraliseert alle medische, serologische en administratieve gegevens van de patiënten op de wachtlijst voor de selectie van de beste transplantatiekandidaat bij beschikbaarheid van een orgaan.

Eurotransplant heeft eveneens contact met andere nationale of supranationale organismes :

 Werking

Wanneer er een donor wordt geïdentificeerd in een land dat is aangesloten bij Eurotransplant, dan neemt de transplantatiecoördinator van het centrum contact op met het Europese organisme.

Ze geven de medische karakteristieken van de donor door. Zodra de ontvanger is geïdentificeerd , waarschuwt Eurotransplant de transplantatiecoördinator van het centrum waar de transplantatie zal plaatsvinden en geeft alle noodzakelijke gegevens over de organisatie van de procedure (tijdstip van wegnemen, afstand tussen donor en ontvanger, vervoer van het orgaan,…)

Als de transplantatie is uitgevoerd, dan waarschuwt de transplantatiecoördinator Eurotransplant, die vervolgens de transplantatie registreert en de patiënt verwijderd van de wachtlijst.
 

 Onthaal pagina "Orgaandonatie"