Kosten voor het wegnemen van organen

De kosten voor van het wegnemen van organen zijn vastgesteld door de nomenclatura van de gezondheidszorg. Deze kosten bestaan uit :

  • Bewaking en voorbereiding van de donor voor het wegnemen van een transplantatieorgaan,
  • Post-mortem wegnemen en bewaring van het transplantatieorgaan.

Na de diagnose hersendood wordt er geen enkele prestatie meer gefactureerd aan de sociale zekerheidsdienst van de donor.

De prestaties worden gedragen door de mutualiteiten van de ontvangers.

Indien de transportkosten van een buitenlands orgaan hoger zijn dan de voorziene interventiekosten van de mutualiteiten, dan kan het College van Geneesheren-Directeurs (RIZIV) een hogere financiële tegemoetkoming toestaan.

 

Kosten van een transplantatie

In 2007 zijn de criteria om als kandidaat-ontvanger in een Belgisch transplantatiecentrum te worden ingeschreven, lichtjes gewijzigd.

De kandidaat-ontvanger moet ofwel de Belgische nationaliteit hebben of onderdaan zijn van één van de lidstaten van Eurotransplant, of sinds minstens 6 maanden in België of één van de lidstaten van Eurotransplant gedomicilieerd zijn.

De inschrijvingskosten van Eurotransplant worden betaald door het RIZIV als de transplantatie is uitgevoerd.

 

 Onthaal pagina "Orgaandonatie"