Wat betreft het wegnemen van organen van levende mensen, vereist de wet dat de donor 18 jaar is en hiermee instemt.

 Na te zijn ingelicht over de sociale, familiale, psychische en fysieke gevolgen van de wegname door een arts, moet de donor hiermee vrij en bewust schriftelijk instemmen alsook voor een minderjarige met getuige, en dit met een altruïstisch doel. De instemming kan ook op elk moment worden herroepen. Het wegnemen op levende personen moet sinds 2007 ook het voorwerp van voorafgaandelijk multidisciplinair overleg maken.

Het is van belang te verduidelijken dat de arts die een wegname overweegt uit te voeren ervoor verantwoordelijk is om erover te waken dat aan alle wettelijke voorwaarden wordt voldaan (bv. Bewijs van instemming, altruïstische doelstelling van de donatie, leeftijd van de donor, enz….).

De wet heeft beslist dat een levende donor die een nier of een stuk lever afstaat voor een transplantatie, hiervoor 10 jaar gratis follow-up krijgt.

 Onthaal pagina "Orgaandonatie"