Begin van de jaren 2000 daalde her aantal orgaandonoren en stegen de wachtlijsten. Daardoor overleden er ook meer patiënten die op de wachtlijsten stonden.

In 2005 besloot de minister van Volksgezondheid een sensibiliseringscampagne te lanceren over orgaandonatie.

Sedertdien ondernam de FOD Volksgezondheid heel wat acties ter ondersteuning van de transplantatiecoördinatoren, lokale donorcoördinatoren, de verenigingen van donorfamilies en transplantatiepatiënten die al jarenlang allerlei activiteiten organiseren.

Doelstellingen

De belangrijkste doelstellingen van deze campagnes zijn :

  • de sensibilisatie voor orgaandonatie bij de verschillende doelgroepen promoten,
  • de burger uitnodigen om over orgaandonatie te praten in familiekring, onder vrienden, collega’s... Praten over de dood – je eigen dood – blijft immers nog steeds een taboe.

Doelgroepen

Voor de start van deze campagne werden verschillende doelgroepen geïdentificeerd die elk op een aangepaste manier benaderd werden.

In totaal werden 5 doelgroepen bepaald :

  • de burgers,
  • de gemeentehuizen,
  • de artsen en verpleegkundigen van de afdelingen Intensieve Zorgen en Spoedgevallen,
  • de scholen,
  • de magistratuur.


Campagne 2022
De beelden tonen beelden van jonge, gezonde mensen die plezier maken terwijl ze een fysieke activiteit uitoefenen: plots kan alles veranderen en staat hun leven stil. De campagne benadrukt ook dat burgers snel via hun computer kunnen verklaren dat ze bereid zijn hun organen of menselijk lichaamsmateriaal af te staan.

Orgaandonatie - campagnemateriaal(link is external)

Website


Vorige campagnes

Campagnes 2017 - 2020

Campagnes 2015 - 2016

Campagnes 2013 - 2014

Campagnes 2011 - 2012

Campagnes 2009 - 2010

Campagnes 2007 - 2008

Campagnes 2005 - 2006

 Onthaal pagina "Orgaandonatie"