Sedert 13 juni 1986 regelt een wet het wegnemen en transplanteren van organen in België.

 Voor orgaandonatie na het overlijden opteert de wet voor het “opting out systeem”.

Deze wet is van toepassing op het wegnemen van organen bij een persoon, de donor, met het oog op het transplanteren van organen of weefsels als medische behandeling bij een andere persoon, de ontvanger.

 Sindsdien heeft de wetgever ook een wet goedgekeurd waarin meer in het bijzonder het wegnemen van weefsels en cellen alsook het gebruik van menselijk lichamelijk materiaal voor wetenschappelijk onderzoek worden geregeld. Deze Wet van 2008, die uiterlijk op 14 juli 2010 in werking zou moeten treden, voorziet in specifieke regels inzake de instemming voor het wegnemen van weefsels en cellen op levende personen, maar verwijst naar de normen inzake instemming van de wet van 1986 wat betreft het wegnemen op overleden personen.

 Onthaal pagina "Orgaandonatie"