Op 31 mei 2007 doet de Commissie een mededeling inzake de donatie en de transplantatie van organen. Ze stelt een dubbel actiemechanisme voor :

  • Een actieplan om de actieve coördinatie en samenwerking tussen de lidstaten te versterken,
  • Een juridisch instrument dat de fundamentele veiligheids- en kwaliteitsprincipes bepaalt.

 Op 8 december 2008 is er een actieplan 2009-2015 door de Europese Commissie goedgekeurd. Het omvat tien prioritaire acties teneinde de gezamenlijke initiatieven aan te moedigen en de coördinatie tussen de Lidstaten te vergemakkelijken.

In het actieplan is men van mening dat de aanwezigheid van een verantwoordelijke voor orgaandonaties, waarvan de voornaamste taak erin bestaat een prospectief systeem voor de opsporing van donoren uit te werken, het belangrijkste element voor de optimalisering van de orgaandonatie vormt. Het plan voorziet in de geleidelijke implementatie van lokale donorcoördinatoren in alle ziekenhuizen waar er een mogelijkheid voor orgaandonatie bestaat.

Vanuit de Europese raad is er een kwaliteitshandboek gemaakt voor zowel orgaan- als weefseltransplantatie:

 Onthaal pagina "Orgaandonatie"