Om aan de voorwaarden van deze richtlijn te beantwoorden, werd besloten om het bestaande GIFT-Project te versterken door :

  • De ziekenhuizen met een « donorpotentieel » te ondersteunen via een contract voor de installatie van een « lokale coördinatie functie orgaandonatie”,
  • Het versterken van de samenwerking tussen de transplantatiecentra en de perifere ziekenhuizen,
  • Voor alle acute ziekenhuizen bijkomende vorming te voorzien die zal verzorgd worden door de FOD Volksgezondheid en de referentie-transplantatiecentra.

Dankzij het GIFT-Project kreeg de FOD Volksgezondheid een hel concreet beeld van de orgaandonatieactiviteit in elk ziekenhuis dat tot het project toetrad. Op basis daarvan konden toetredingscriteria opgesteld worden voor een nieuw contract voor de “lokale coördinatie functie orgaandonatie”.

Vandaag, deze functie is erkend en gecontroleerd door een koninklijk besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

 Onthaal pagina "Orgaandonatie"