Je wordt geconfronteerd met een niet-gewenste zwangerschap ? Je werkt in een instelling die abortussen uitvoert? Je bent student, onderzoeker of gezondheidsbeoefenaar? In dit artikel vind je alle de antwoorden op jouw vragen.

 

 

Wanneer kan je je zwangerschap laten afbreken?

Je moet je zwangerschap laten afbreken vóór de twaalfde week na de bevruchting. Na deze termijn kan je je zwangerschap slechts laten afbreken indien de voortzetting van de zwangerschap  je gezondheid ernstig in gevaar brengt of indien het kind dat geboren zal worden, lijdt aan een ernstige ongeneeslijke ziekte. In alle andere gevallen zal je naar het buitenland worden doorverwezen.

Waar moet je naartoe gaan?

Naar een centrum voor gezinsplanning (Bv. Een centrum verbonden bij de nederlandstalige abortus centra LUNA) of de dienst gynaecologie in een ziekenhuis.

 • LUNA : Unie van de Nederlandstalige abortuscentra 

Hoe zit dit er heel concreet uit?

1) Een sociaal assistente of een psychologe informeert je over:

 • je rechten, de hulp en voordelen voor gezinnen, voor alleenstaande moeders en hun kinderen,
 • de mogelijkheden van adoptie of de opvang van het kind dat geboren zal worden,
 • de middelen om problemen op te lossen die ontstaan zijn door je persoonlijke situatie (huisvesting, familiale context, sociale bescherming,...): je krijgt hulp en raadgevingen om je concreet te helpen,
 • de zwangerschapsonderbreking: wettelijke termijn, methodes, kosten, opvolging,…

2) Je gaat op bezoek bij een arts om:

 • een balans op te maken, een onderzoek en een echografie te laten uitvoeren (om de datum van de zwangerschap te bepalen),
 • met jou de methode voor de zwangerschapsonderbreking te bepalen: met geneesmiddelen of operatief en alle aspecten hiervan bespreken.

3) Minstens zes dagen later (wettelijke termijn) voert de arts de abortus uit.

4)  Na de abortus:

 • ga je op bezoek bij de sociaal assistente of de psychologe om over je gevoelens te praten,
 • voert de arts na twee weken een medische controle uit.

Je werkt in een instelling die abortussen uitvoert? Je bent student, onderzoeker of gezondheidsbeoefenaar?

Op de website van de Nationale commissie voor de evaluatie van de wet betreffende de zwangerschapsafbreking vind je:

 • de documenten die door de arts en de instelling moeten worden ingevuld,
 • de wetgeving (wet van 3 april 1990, 13 augustus 1990 , 16 juni 2016  en van 15 oktober 2018),
 • de meest recente tweejaarlijkse verslagen.

 

Wetgeving

Document

Formulier