Ontdek alle info op deze nuttige websites:

 

Infectieziekten worden veroorzaakt door microben, vooral virussen en bacteriën. De grote meerderheid van de virale en bacteriële infecties geneest spontaan doordat ons lichaam zich van nature ertegen verdedigt. Wanneer ons afweersysteem niet (meer) in staat is om bepaalde bacteriële infecties te bestrijden, kan een behandeling met antibiotica opgestart worden. Antibiotica zijn enkel werkzaam tegen bacteriën. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, werken antibiotica niet tegen virussen en zorgen ze evenmin voor een snellere genezing. Talrijke studies hebben bewezen dat antibiotica geen invloed hebben op griep en verkoudheden, noch op de duur en de ernst van het ziekteverloop.

Bij overmatig of onjuist gebruik van antibiotica leren bacteriën zich ertegen verweren en worden aldus resistent. Antibioticaresistentie vormt een groot probleem voor de volksgezondheid aangezien infecties met resistente bacteriën minder vlot en doeltreffend behandeld kunnen worden.

De Belgische Commissie voor de Coördinatie van het Antibioticabeleid (BAPCOC) werd in 1999 in het leven geroepen om de antibioticaconsumptie en -resistentie structureel aan te pakken. Enkele initiatieven hiertoe zijn de nationale antibioticacampagne en de uitgave van een antibioticagids. 

Deze Belgische Gids voor anti-infectieuze behandeling in de ambulante praktijk 2019 van BAPCOC kreeg een update in 2022. Deze volledige editie 2022 is zowel geïntegreerd in het online gecommentarieerd Repertorium van BCFI, als beschikbaar in een handige en afdrukbare PDF.

De gids is bedoeld voor zorgverleners in de eerstelijnsgezondheidszorg in België en geldt bovendien als referentie in opleidingen door docenten, stagemeesters en studenten.