« Slaap- en kalmeermiddelen, denk eerst aan andere oplossingen. »

 

Elke dag worden 1.260.034 DDD (daily defined doses) slaap- en kalmeermiddelen afgeleverd in de Belgische apotheken (bron : APB 2016). Dit is een hoog cijfer.

Volgens de Gezondheidsenquête 2013 van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid heeft 13% van de bevolking, ouder dan 15 jaar, een slaap- of kalmeermiddel genomen in de twee weken voorafgaand aan het interview.  Dit percentage stijgt nog met de leeftijd.  Zo gaat het in de leeftijdsgroep van 75 jaar en ouder om ongeveer 40% van de vrouwen en 26% van de mannen.

De meeste slaap- en kalmeermiddelen zijn benzodiazepines.  Deze medicijnen kunnen noodzakelijk zijn in bepaalde gevallen, in minimale dosis en tijdens een korte periode. Echter, vele patiënten die lijden aan angst, stress of slaapproblemen maken hier langdurig gebruik van.  Benzodiazepines hebben talrijke bijwerkingen en vormen risico’s voor de gezondheid : cognitieve problemen, risico op vallen, sufheid tijdens de dag, gewenning en zelfs afhankelijkheid.

In vele gevallen kunnen de problemen ook aangepakt worden zonder geneesmiddelen : gezonde voeding, zich laten bijstaan, ontspannen, bewegen, enzovoort. Deze aanpak kan ook op lange termijn zeer efficiënt zijn.  Niet-medicamenteuze alternatieven moeten dus de eerste keuze zijn. Waar mogelijk, moet een ontwenning overwogen worden.

De gezondheidszorgberoepen hebben hierin een belangrijke rol : informeren, sensibiliseren, diagnosticeren, motiveren, begeleiden, enzovoort.

Maar het is belangrijk ook de rol en de verantwoordelijkheid van de patiënt te onderlijnen.  Immers, hij of zij zoekt dikwijls een eenvoudige en onmiddellijke oplossing voor het probleem, met name een geneesmiddel.  De patiënt moet zich dus ook engageren, en samen met de arts of de apotheker kijken of andere oplossingen mogelijk zijn.

De campagne ‘Slaap- en kalmeermiddelen, denk eerst aan andere oplossingen’ is gelanceerd om gezondheidszorgberoepen te ondersteunen in hun dagdagelijkse praktijk.

De video hieronder geeft de kernboodschappen van de campagne.

 

Campagnemateriaal

Wat ?

Voor wie ?   

Affiche

Voor de wachtzalen en de apotheken

Brochure

Voor het artsenkabinet, de wachtzalen en de apotheken

Video

Voor de wachtzalen en de apotheken

Hulpmiddelenboek online

Voor artsen en apothekers

Praktische fiche

Voor artsen

E-learning

Voor artsen

Vormingen LOK’s

aanvragen via benzo@health.fgov.be

Voor huisartsen

Alle huisartsen, apothekers en ziekenhuisdirecties ontvingen 1 februari 2018 de affiche en enkele exemplaren van de brochure. De huisartsen ontvingen eveneens een exemplaar van de praktische fiche.

Dit materiaal kan gratis bijbesteld worden :

  •  via het e-mailadres benzo@health.fgov.be
  • of via het Service Center Gezondheid op het nummer 02/524 97 97.

 

Deze campagne werd ontwikkeld in samenwerking met het Belgian Psychotropics Expert Platform (BelPEP).

 

Links