Wie heeft geen gsm of MP3-speler en wie geeft geen voorkeur aan energiezuinige lampen? Maar zijn hier ook risico’s aan verbonden en worden hiervoor bij wet grenswaarden opgelegd? En wat kunnen we zelf doen om het risico nog verder te beperken? Trouwens, wat is een elektromagnetische straling en wat is het verschil met geluid?

Elektromagnetische straling en geluid zijn beide fysische (omgevings)factoren die onze gezondheid kunnen beïnvloeden. Voor de natuurkundigen zijn het beide golven, daarom gebruikt men hiervoor dezelfde terminologie zoals intensiteit, frequentie, golflengte. Toch zijn het totaal verschillende verschijnselen.

Elektromagnetische straling is de voortplanting door de ruimte van elektrische en magnetische golven, terwijl geluid het resultaat is van kleine veranderingen in de luchtdruk, die zich door de lucht voortplanten. Elektromagnetische straling kunnen we soms zien (als licht) of voelen (als warmte), terwijl we geluid alleen kunnen horen. Lees verder welke vormen van elektromagnetische straling en geluid er zijn en hoe gezondheidsrisico’s die eraan zijn verbonden, kunnen worden voorkomen en beperkt.