De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en het Federaal Platform voor ziekenhuishygiëne organiseren sinds 2005 de nationale campagnes 'U bent in goede handen'. Met deze campagne willen  we de toepassing van een correcte handhygiëne bevorderen in de ziekenhuizen. Een correcte handhygiëne staat immers garant voor een daling van het aantal zorginfecties en redt mensenlevens!

De campagnes worden bedacht en uitgewerkt door de Werkgroep Handhygiëne, een werkgroep van het Federaal Platform voor Ziekenhuishygiëne. Deze zijn in overeenstemming met de aanbevelingen van de WHO en de Hoge gezondheidsraad, en is een onderdeel van het Belgisch Nationaal Actieplan tegen antimicrobiële resistentie (NAP-AMR). Dit plan stelt concrete acties voor om op globale en gecoördineerde wijze tegen antimicrobiële resistentie (AMR) te strijden.

Deze webpagina levert de meest belangrijke informatie naar de zorginstellingen omtrent de campagnes. Voor het brede publiek wordt graag verwezen naar www.ubentingoedehanden.be waar de acties van ziekenhuizen inzake handhygiëne teruggevonden kunnen worden. 

Naar aanleiding van de 10e campagne werd de website geactualiseerd. Het campagnemateriaal, de resultaten en de methodologie van de afgelopen jaren werden gebundeld en kunnen teruggevonden op deze website.