ARCHIEF Campagnes Handhygiëne

 
AFFICHES

2021  “Handhygiëne, vóór alles en voor iedereen”.
Affiche 'postoperatieve wonde' 2020 - 2021
Affiche 'urinaire katheter' 2020 - 2021
Affiche 'vasculaire katheter' 2020 - 2021
Affiche 'endotracheale tube' 2020 - 2021
Affiche 'samen infecties vermijden' 2020 - 2021

2018 - 2019 - Handhygiëne, doet u ook mee? + Handhygiëne, op naar nul kathetergerelateerde bloedbaaninfecties​!​
Affiche 'handhygiëne, doet u ook mee?' 2018 - 2019

2016 - 2017 Allen samen vermijden we zorginfecties!
Affiche handschoenen 2016 - 2017
Affiche 'hoe?' 2016 - 2017
Affiche 'nagels en juwelen' 2016 - 2017
Affiche 'waarom?' 2016 - 2017
Affiche 'wanneer?' 2016 - 2017
Affiche 'wanneer - psy' 2016 - 2017
Affiche 'zeker voor' 2016 - 2017
Affiche 'zeker voor - psy' 2016 - 2017
Affiche 1  'samen infecties vermijden' 2016 - 2017
Affiche 2 'samen infecties vermijden' 2016 - 2017

2014 - 2015Hand hygiene, together with the patient
Affiche 1 'surf naar www.ubentingoedehanden.be' 2014 - 2015
Affiche 2 'als u mij ziet, spreek me aan over handhygiëne!' 2014 - 2015

2013 Hand hygiene, do it certainly before any contact with the patient
Affiche patiënt: 'Voor ik u aanraak, ontsmet ik mijn handen. Als ik het vergeet, doe er mij gerust aan denken!' 2012 - 2013
Affiche 'zeker vóór' 2012 - 2013 hosp
Affiche 'zeker vóór' 2012 - 2013 psy

2010 - 2011Doctor, don't forget, it works and you are a role model
Affiche ziekenhuis 2010 - 2011
Affiche psy 2010 - 2011
Affiche 'HOE' 2010 - 2011
Affiche 'WANNEER' 2010 - 2011 hosp
Affiche 'WANNEER' 2010 - 2011 psy
Affiche 'WAAROM' 2010 - 2011
Affiche 'handschoenen' 2010 - 2011
Affiche 'Nagels en juwelen' 2010 - 2011
Charter arts 2010 - 2011
Charter personeel 2010 - 2011
Onderlegger 2010 - 2011

2008 - 2009 - Hand hygiene, without jewels and with appropriate use of gloves
Affiche 'nieuwe druppel' 2008 - 2009
Affiche 'HOE' 2008 - 2009
Affiche 'nagels en juwelen' 2008 - 2009
Affiche 'piramide handschoenen' 2008 - 2009
Affiche 'wanneer' - hosp 2008 - 2009
Affiche 'wanneer' - psy 2008 - 2009
Affiche 'waarom' 2008 - 2009

2006 - 2007 Hand hygiene, do it correctly
Affiche 'u bent in goede handen' 2006 - 2007
Affiche 'hoe' 2006 - 2007
Affiche 'wanneer' 2006 - 2007

2004 - 2005 - Hand hygiene, just do it ... and with alcohol rubs
Affiche 2004 - 2005 BLAUW
Affiche 2004 - 2005 ROOD

BROCHURES - FOLDERS - INFOKIOSK

2021  “Handhygiëne, vóór alles en voor iedereen”.
Brochure nationale campagne 'Waarom zoveel heisa rond het belang van zuivere handen?' 2020 - 2021 

2018 - 2019 - Handhygiëne, doet u ook mee? + Handhygiëne, op naar nul kathetergerelateerde bloedbaaninfecties​!​
Hoe de handen doeltreffend wassen 2018 - 2019
Hoe de handen doeltreffend wassen en ontsmetten 2018 - 2019
Hoe de handen doeltreffend wanneer handen wassen - PSY 2018 -2019
Hoe de handen doeltreffend wanneer handhygiëne toepassen patiënten en bezoekers 2018 -2019
Hoe techniek 2018 - 2019
Hoe techniek - wanneer 5 indicaties zorgverstrekkers 2018 -2019
Wanneer psy 2018 -2019
Wanneer 5 indicaties zorgverstrekkers 2018 -2019
Wanneer patiënten en bezoekers 2018 - 2019
Wanneer vasculaire katheter 2018 - 2019

2008 - 2009 - Hand hygiene, without jewels and with appropriate use of gloves
Brochure/accordeon - recto 2008 - 2009
Brochure/accordeon - verso 2008 - 2009
Folder 2008 - 2009
Infokiosk patiënten en bezoekers 2008 - 2009

2006 - 2007 Hand hygiene, do it correctly
Brochure/folder patiënt 2006 - 2007
Diavoorstelling patiënten en bezoekers 2006 - 2007

2004 - 2005 - Hand hygiene, just do it ... and with alcohol rubs
Brochure zorgverlener 2004 - 2005 
Brochure patiënt 2004 - 2005
Diavoorstelling patiënten 2004 - 2005

VIDEO

 30 sec handhygiëne _ DUITS

 

 Handhygiëne – DUITS

 

 30 sec l’hygiène des mains _ FR

 

 L’hygiène des mains – FR

 

 Videoclip patiënten NL

 Videoclip zorgverleners NL

 

 FR pour le personel médical

 

 FR pour les patients

 

VORMING ZORGVERLENERS

2021  Handhygiëne, vóór alles en voor iedereen.
Preventie van kathetergerelateerde urineweginfecties - Het ligt in onze handen! 2020 - 2021

2018 - 2019 - Handhygiëne, doet u ook mee? + Handhygiëne, op naar nul kathetergerelateerde bloedbaaninfecties​!​
Preventie van katheter-gerelateerde bloedbaaninfecties- Het ligt in onze handen! 2018 -2019

2016 - 2017 Allen samen vermijden we zorginfecties!
Hoe overdracht vermijden: bijkomende voorzorgsmaatregelen 2016 - 2017
My five moments for hand hygiene: begrippenkader - Opleiding zorgverstrekkers 2016 -2017

2014 - 2015 Hand hygiene, together with the patient
Presentatie campagne 5 'De fundamenten' 2014 - 2015

2013 Hand hygiene, do it certainly before any contact with the patient
Preventie van zorginfecties en beheersing van microbiële resistentie door de bevordering van handhygiëne - Nationale campagne 2013 - hosp
Preventie van zorginfecties en beheersing van microbiële resistentie door de bevordering van handhygiëne - Nationale campagne 2013 - Psy

2010 - 2011 Doctor, don't forget, it works and you are a role model
Vorming voor zorgverstrekkers 2010 - 2011

2008 - 2009 - Hand hygiene, without jewels and with appropriate use of gloves
Vorming zorgverstrekkers 2008 - 2009

2006 - 2007 Hand hygiene, do it correctly
Presentatie - diavoorstelling vorming zorgverleners 2006 - 2007

2004 - 2005 - Hand hygiene, just do it ... and with alcohol rubs
Vorming zorgverstrekkers 2004 - 2005

VORMING ARTSEN

2010 - 2011 Doctor, don't forget, it works and you are a role model
Vorming voor artsen met notities 2010 - 2011

VORMING DOCENTEN

2010 - 2011 Doctor, don't forget, it works and you are a role model
Informatiesessie voor docenten ziekenhuishygiëne en verpleegkundige praktijken 2010 - 2011
Preventie zorginfecties 2010 - 2011

RESULTATEN

2021  Handhygiëne, vóór alles en voor iedereen.
9e campagne “Handhygiëne, vóór alles en voor iedereen”

2018 - 2019 - Handhygiëne, doet u ook mee? + Handhygiëne, op naar nul kathetergerelateerde bloedbaaninfecties​!​
8e campagne "Handhygiëne, doet u ook mee?" + "Handhygiëne, op naar nul kathetergerelateerde bloedbaaninfecties​!​"

2016 - 2017 Allen samen vermijden we zorginfecties!
7e campagne "Allen samen vermijden we zorginfecties !"

2014 - 2015 Hand hygiene, together with the patient
6e campagne “Handhygiëne, samen met de patiënt”

2013 Hand hygiene, do it certainly before any contact with the patient
5e campagne "Handhygiëne, doe het voor patiëntencontact”

2010 - 2011 Doctor, don't forget, it works and you are a role model
4e campagne "Dokter, vergeet niet, het werkt en u bent een rolmodel voor de andere zorgverleners !”

2008 - 2009 - Hand hygiene, without jewels and with appropriate use of gloves
3e campagne "Handhygiëne, zonder juwelen en met een correct gebruik van handschoenen”

2006 - 2007 Hand hygiene, do it correctly
2e campagne  "Handhygiëne, doe het goed"

2004 - 2005 - Hand hygiene, just do it ... and with alcohol rubs
1e campagne  "Handhygiëne,doe het… en met handalcohol”

METHODOLOGIE

2021 - Handhygiëne, vóór alles en voor iedereen
Methodologische handleiding
Observatierooster basisvereisten
Observatierooster indicatie
Observatierooster indicatie psy

2018 - 2019 - Handhygiëne, doet u ook mee? + Handhygiëne, op naar nul kathetergerelateerde bloedbaaninfecties​!
Persbericht
Methodologische handleiding
Observatierooster basisvereisten
Observatierooster indicatie
Observatierooster indicatie psy

2016 - 2017 - Allen samen vermijden we zorginfecties!
Persbericht
Methodologische handleiding
Observatievoorwaarden
Observatierooster indicatie
Observatierooster indicatie psy
Sciensano enquête patiënt
Usermanuel sharepoint
Voorbeeld vragenlijst patiënt

2014 - 2015 - Hand hygiene, together with the patient
Methodologische handleiding
Usermanuel sharepoint

2013 - Hand hygiene, do it certainly before any contact with the patient
Observatierooster basisvereisten
Observatierooster indicatie
Observatierooster indicatie psych
Methodologische handleiding
Opleiding observatoren BIS 2012 - 2013
Opleiding observatoren PSY 2012 - 2013

2010 - 2011 - Doctor, don't forget, it works and you are a role model
Timeline campagne
Inleiding campagne
Methodologische handleiding meting
Observatierooster

2008 - 2009 - Hand hygiene, without jewels and with appropriate use of gloves
Invulformulier alcoholconsumptie 
Invulformulier infosessies
Methodologische handleiding 3e campagne
Observatiemeting handhygiëne psychiatrie
Observatiemeting basisvereisten HH
Observatiemeting handhygiëne
Observatierooster basisvereisten HH
Observatierooster handhygiëne
Quiz
Persbericht

2006 - 2007 - Hand hygiene, do it correctly
Observatierooster 
Observatiemethodologie
Identiteitskaart per eenheid
Invulformulier voor informatiesessies
Invulformulier voor alcoholconsumpties
NSIHwin - handleiding handhygiënemodule
ComplianceMetingindepraktijk 2006 - 2007
Overzicht observatierooster
Verduidelijking bij de indicaties
Gebruiksaanwijzing quiz

AANVULLENDE INFORMATIE

2016 - 2017 - Allen samen vermijden we zorginfecties!
Motivatie - Bakx 2016 
Impact of 10 years multimodal country-wide campaigns to promote hand hygiene in Belgian hospitals
Clean Care is Safer Care, 2005 - 2015 
Do we really need a new slogan? 2015 -2016
Management versus leiderschap om zorgverleners te steunen in het geval van zorginfecties 2016
De fundamenten 2017

2010 - 2011 Doctor, don't forget, it works and you are a role model
Presentatie 'Er zit een barst in het plafond' 2010 - 2011
Presentatie 'Focus op intensieve zorgen' 2010 - 2011
Presentatie 'Self - assessment' 2010 - 2011
Presentatie 'Patient empowerment in handhygiëne' 2010 - 2011
Presentatie 'Pourquoi une cinquième campagne?' 2010 - 2011
Preventie van zorginfecties en bestrijding van microbiële resistentie via promotie van
de handhygiëne - Nationale campagne 2010-2011

Ontwikkelingen en nieuwigheden 2010 - 2011
'Design specifications for a new hand hygiene concept' - Selectie H. Sax et al.; 2010 - 2011

2008 - 2009 - Hand hygiene, without jewels and with appropriate use of gloves
Waarom een 3e campagne 2008 - 2009