In deze rubriek vindt u informatie in verband met facturen van zorgverleners en de prijzen van de geneeskundige verstrekkingen in België :


Welke informatie bevat uw factuur?

Als u in België geneeskundige zorg hebt ontvangen, dan bezorgt de individuele zorgverlener (arts, tandarts, verpleegkundige, enz.) of het ziekenhuis u een factuur met daarop de ontvangen zorg en het betaalde bedrag.

Als die zorg behoort tot het verstrekkingenpakket* van de verplichte ziekteverzekering*, dan krijgt ze een code van 6 cijfers. Die code komt overeen met een specifieke verstrekking in de ‘nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen’.


Wat is de ‘nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen' ?

De nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen is een gecodeerde lijst met de verstrekkingen die de verplichte ziekteverzekering geheel of gedeeltelijk terugbetaalt.

Via de toepassing Nomensoft op de website van het RIZIV kunt u voor elk codenummer:

  •    de omschrijving van de geneeskundige verstrekking terugvinden
  •    nagaan of de aangerekende prijs juist is.

Ook de geneesmiddelen (farmaceutische specialiteiten) die de verplichte ziekteverzekering geheel of gedeeltelijk terugbetaalt, zijn vastgelegd. Via de toepassing ‘Farmaceutische specialiteiten’ op de website van het RIZIV vindt u hierover uitgebreide informatie.


Rekenen alle zorgverleners dezelfde prijzen aan?

In België zijn er jaarlijks of tweejaarlijks onderhandelingen over de prijzen die zorgverleners mogen aanrekenen. De onderhandelde prijzen worden vastgesteld via een overeenkomst of akkoord tussen vertegenwoordigers van een beroepscategorie van zorgverleners en vertegenwoordigers van de ziekenfondsen.

Zorgverleners moeten laten weten of zij de onderhandelde prijzen zullen volgen of niet:

  • zorgverleners die de onderhandelde prijzen volgen, zijn ‘geconventioneerd’. Voor hun zorg moet u enkel het remgeld uit eigen zak betalen, zonder supplementen.
  • zorgverleners die de onderhandelde prijzen niet volgen, zijn ‘niet-geconventioneerd’. Zij bepalen vrij hun prijzen en u moet dus, bovenop het remgeld, mogelijk ook nog supplementen uit eigen zak betalen.

Sommige zorgverleners volgen de onderhandelde prijzen wel op bepaalde momenten, maar niet op andere momenten: zij zijn ‘gedeeltelijk geconventioneerd’.

Via de toepassing ‘Een zorgverlener zoeken’ op de website van het RIZIV kunt u nagaan of een individuele zorgverlener geconventioneerd is of niet.