Het recht op terugbetaling van geneeskundige zorg is in principe territoriaal gebonden, maar het Europese Unierecht biedt u de mogelijkheid om
- naar een ander land van de Europese Unie*, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland te gaan
en
- onder bepaalde voorwaarden terugbetaling te krijgen van uw medische kosten in het kader van de verplichte ziekteverzekering*.

Er zijn twee manieren om terugbetaling te krijgen van geneeskundige zorg die u in een van deze landen hebt ontvangen :
1. op basis van de Verordeningen (EG) 883/2004 en 987/2004*
U wordt in dit geval behandeld onder dezelfde voorwaarden als een inwoner van het land waar u verblijft en geneeskundige zorg ontvangt. De kosten worden terugbetaald op basis van de regels en de tarieven van het land waar u geneeskundige zorg hebt ontvangen.
2. op basis van de Europese richtlijn 2011/24/EU*
U betaalt de kosten eerst zelf en vraagt achteraf terugbetaling aan uw Belgische ziekenfonds*, op basis van de regels en de tarieven van de Belgische verplichte ziekteverzekering*.

Deze twee manieren om terugbetaling te krijgen verschillen in termen van
- wettelijke basis;
- voorwaarden met betrekking tot uw recht op grensoverschrijdende zorg;
- de wijze van betaling van de zorgaanbieder*;
- de wijze van terugbetaling van de ontvangen geneeskundige zorg;
- de eigen bijdragen (zoals bijvoorbeeld het remgeld) in de kosten van de geneeskundige zorg.

Let op: Er is een voorrangsregel.

 

* zie Woordenlijst