Bent u in België verzekerd voor geneeskundige verzorging, en wordt u ziek tijdens een verblijf in een ander land van de Europese Unie*, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland (bijv. tijdens een vakantie, zakenreis of studie)?

Dan hebt u recht op terugbetaling van de geneeskundige zorg die medisch noodzakelijk wordt, rekening houdende met:
- de duur van uw verblijf, en
- de aard van de geneeskundige zorg.

Met andere woorden: u hebt recht op alle medische zorg die niet kan wachten tot u weer thuis bent (= ‘ongeplande geneeskundige zorg’).

De terugbetaling is anders geregeld wanneer u de geneeskundige zorg ontvangt in het kader van:
- de Verordeningen (EG) 883/2004 en 987/2009: de Europese ziekteverzekeringskaart*;
- de Europese richtlijn 2011/24/EU*.
 

LET OP :
ongeplande geneeskundige zorg gedurende een tijdelijk verblijf in België!

Woont u in een ander land van de Europese Unie*, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland,
en

hebt u daar recht op geneeskundige zorg voor rekening van België,
dan
hebt u recht op alle geneeskundige zorg gedurende een tijdelijk verblijf in België.

U dient in het bezit te zijn van een Belgisch elektronisch identiteitsbewijs (bijv. eID*), of over een ISI+-kaart* of een SIS-kaart* te beschikken voor de terugbetaling van de kosten voor geneeskundige zorg die u in België ontvangt. De terugbetaling gebeurt door uw Belgische ziekenfonds* op basis van de regels en tarieven van de Belgische verplichte ziekteverzekering.

 

Meer info?

Neem contact op met uw ziekenfonds*.

* zie Woordenlijst