Bent u in België verzekerd voor geneeskundige verzorging, dan hebt u het recht om onder bepaalde voorwaarden naar een ander land van de Europese Unie*, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland te reizen voor geplande geneeskundige zorg (bijv. raadpleging van een specialist, aankoop van geneesmiddelen, chirurgische ingreep in een ziekenhuis, …).

Er zijn twee manieren om terugbetaling te krijgen van geneeskundige zorg in een ander land van de Europese Unie*, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland:
- terugbetaling op basis van de regels en tarieven van het land waar u geneeskundige zorg hebt ontvangen (de Verordeningen (EG) 883/2004 en 987/2009* - het document S2*);
- terugbetaling op basis van de regels en tarieven van de Belgische verplichte ziekteverzekering (de Europese richtlijn 2011/24/EU*).

Er zijn duidelijke verschillen tussen deze twee manieren van terugbetaling. U dient zich dan ook goed te informeren over uw rechten en de beperkingen erop.

Neem daarom vooraf contact met uw ziekenfonds* dat u meer informatie kan geven over wat u moet doen voor en na de geplande geneeskundige zorg. Uw ziekenfonds* kan u ook inlichtingen geven over wat wel of niet is toegelaten, alsook over bijzondere terugbetalingsvoorwaarden (o.a. voor welke geneeskundige zorg wel of geen voorafgaande toestemming* vereist is, over de eventuele hoogte van de terugbetaling van de in het buitenland geplande geneeskundige zorg, specifieke toepassingsregels voor de terugbetaling, …).
 

LET OP :
geplande geneeskundige zorg gedurende een tijdelijk verblijf in België!

Woont u in een ander land van de Europese Unie*, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland,
en

hebt u daar recht op geneeskundige zorg voor rekening van België,
dan
hebt u het recht om voor alle geneeskundige zorg naar België terug te keren.

U moet in het bezit zijn van een Belgisch elektronisch identiteitsbewijs (bijv. eID*), een ISI+-kaart* of een SIS-kaart* voor de terugbetaling van de kosten voor geneeskundige zorg die u in België ontvangt. De terugbetaling gebeurt door uw Belgische ziekenfonds* op basis van de regels en tarieven van de Belgische verplichte ziekteverzekering.

Meer info?

Neem contact op met uw ziekenfonds*. U kan ook meer informatie vinden in een brochure van de Europese Commissie.

 

* zie Woordenlijst