De geneeskundige verstrekkingen, die door de verplichte ziekteverzekering worden terugbetaald, omvatten zowel preventieve als curatieve verzorging die nodig zijn voor het behoud en het herstel van uw gezondheid. Deze verzorging is onderverdeeld in verschillende categorieën van geneeskundige zorg, waarvan dit de voornaamste zijn:
- gewone medische verzorging met onder meer de raadplegingen van de artsen en artsen-specialisten;
- verzorging door de kinesitherapeuten;
- verzorging door de verpleegkundigen en door diensten thuisverpleging;
- tandheelkundige verzorging;
- bevallingen;
- aflevering van geneesmiddelen: magistrale bereidingen, farmaceutische specialiteiten en generische geneesmiddelen, enz.;
- prothesen, bandages en implantaten;
- ziekenhuisverpleging.

Alleen de geneeskundige verstrekkingen op de lijst die "de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen"* heet, komen in aanmerking voor volledige of gedeeltelijke terugbetaling door de verzekering voor geneeskundige verzorging. Deze lijst bevat niet alleen de kostprijs van de verstrekkingen maar ook specifieke toepassingsregels, eventuele voorwaarden voor terugbetaling, bekwaamheidsvereisten van de zorgverleners, enz.

Een dergelijke lijst bestaat ook voor de farmaceutische specialiteiten of de geneesmiddelen die in aanmerking komen voor een terugbetaling. Via de toepassing ‘Farmaceutische specialiteiten’ op de website van het RIZIV vindt u hierover uitgebreide informatie.

Dergelijke lijsten bestaan ook voor prothesen, implantaten en andere producten (bijv. stoma- en incontinentiemateriaal) die in aanmerking komen voor een terugbetaling.


Meer info?

Neem contact op met uw ziekenfonds*.

 

* zie Woordenlijst