Bent u in België verzekerd voor geneeskundige verzorging, hebt u in een ander land van de Europese Unie*, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland geneeskundige zorg ontvangen en wilt u
- terugbetaling krijgen op basis van de regels en tarieven van de verplichte ziekteverzekering, of
- een aanvraag indienen voor een “aanvullende vergoeding Vanbraekel”* of een “aanvullende vergoeding Herrera”*?
Dan moet u bij uw thuiskomst de facturen bij uw Belgische ziekenfonds* indienen.

Opdat uw ziekenfonds* het bedrag van de terugbetaling zou kunnen berekenen is het belangrijk dat de buitenlandse facturen zoveel mogelijk informatie bevatten, zoals onder meer:
- het bedrag dat u betaald hebt,
- een omschrijving van de geneeskundige zorg die u ontvangen hebt (bijv. een medisch verslag),
- de gegevens van de buitenlandse zorgaanbieder*.

Hoe gedetailleerder de factuur is, hoe gemakkelijker uw ziekenfonds* het bedrag van de terugbetaling kan berekenen.

De terugbetaling van de in het buitenland verleende geneeskundige zorg is afhankelijk van de voorwaarden dat:
- deze verleend is door een persoon die wettelijk gemachtigd is om de geneeskunde uit te oefenen in het land waar deze is verleend, of in een ziekenhuis die voldoende geneeskundige waarborgen biedt of erkend is door de overheid van het land waar het zich bevindt, en
- u de kosten al hebt betaald op het moment dat u de aanvraag om terugbetaling indient, en
- de voorwaarden voor terugbetaling van de verplichte ziekteverzekering vervuld zijn.
 

LET OP !

Woont u in Cyprus*, Finland, Ierland, Nederland, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, of Noorwegen,
en
- ontvangt u een Belgisch pensioen of een Belgische invaliditeitsuitkering, en hebt u, alsook uw gezinsleden, daar recht op geneeskundige zorg voor rekening van België,
of
- hebt u daar als gezinslid recht op geneeskundige zorg voor rekening van België, terwijl de titularis in een ander land van de Europese Unie*, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland woont,
en
- wilt u terugbetaling krijgen onder de voorwaarden van de Europese richtlijn 2011/24/EU* (bijv. de geneeskundige zorg werd verleend door een privé-zorgverlener of in een privé-ziekenhuis),
dan
moet u de facturen bij het ziekenfonds* van uw woonland indienen en terugbetaling vragen. De terugbetaling gebeurt op basis van de regels en de tarieven van de publieke ziekteverzekering van uw woonland.


Meer info?

Neem contact op met het ziekenfonds* van uw woonplaats en/of Nationaal Contactpunt van het land waar u woont.

* zie Woordenlijst