Problemen met een zorgaanbieder en/of schadeloosstelling in een ander land van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland?

Hebt u in een ander land van de Europese Unie*, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland geneeskundige zorg ontvangen en hebt u klachten over de zorgaanbieder* of andere zaken die met de zorg samenhangen, of denkt u dat de zorgaanbieder* een beroepsfout* gemaakt heeft?


Meer info?

Het Nationaal Contactpunt van het land van behandeling kan u informeren over hoe u eventuele problemen met de zorgaanbieder kunt oplossen of hoe u een klacht kunt indienen of hoe u een vraag tot schadeloosstelling* kunt indienen.

 

* zie Woordenlijst