Bent u het niet eens met een beslissing van uw Belgische ziekenfonds* over een behandeling in een ander land van de Europese Unie*, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland (u krijgt bijvoorbeeld geen voorafgaande toestemming*) of over de terugbetaling van de kosten?

U kunt dit geval, binnen de drie maanden na de kennisgeving van de beslissing, beroep aantekenen bij de bevoegde arbeidsrechtbank. Uw ziekenfonds* moet u meedelen tot welke arbeidsrechtbank u zich moet richten.


Meer info?

Neem contact op met uw ziekenfonds*.

 

* zie Woordenlijst