U verblijft in een ander land van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland en u hebt er geneeskundige zorg nodig. Betaalt uw Belgisch ziekenfonds* de kosten van de zorg terug?


Welke landen maken deel uit van de Europese Unie (EU)?
De Europese Unie (EU) bestaat uit 27 lidstaten: België, Bulgarije, Cyprus*, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden.


Geplande of ongeplande geneeskundige zorg?

Of uw Belgisch ziekenfonds* de zorg terugbetaalt, hangt af van een aantal factoren. Een belangrijk onderscheid is dat tussen:
- ongeplande geneeskundige zorg die medisch noodzakelijk wordt gedurende een tijdelijk verblijf (de reden van uw verblijf – vakantie, studies, werk, enz. speelt geen rol), en
- geplande geneeskundige zorg.

Zowel voor ongeplande als voor geplande geneeskundige zorg zijn er sinds 25 oktober 2013 een aantal nieuwe regels en procedures van toepassing (gevolg van de omzetting van de Europese richtlijn 2011/24/EU*).

Belangrijk: Volg altijd die procedures! Doet u dat niet, dan moet u sowieso zelf de kosten dragen van de geneeskundige zorg.


Wat is het reglementaire kader?

Op basis van de Europese reglementering zijn er twee manieren om terugbetaling te krijgen van geneeskundige zorg in een ander land van de Europese Unie*, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland:
- terugbetaling op basis van de regels en tarieven van het land waar u geneeskundige zorg hebt ontvangen (Verordeningen (EG) 883/2004 en 987/2009*),
- terugbetaling op basis van de regels en tarieven van de Belgische verplichte ziekteverzekering (Europese richtlijn 2011/24/EU*).


Wat als het niet om een tijdelijk verblijf gaat?

Uw recht op geneeskundige zorg in uw woonland, in het geval u in een ander land van de Europese Unie*, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland woont, komt hier niet aan bod. U vindt hierover meer informatie op de websites van:
- RIZIV
- Leaving Belgium
- Uw Europa
- Europese Commissie.


Wilt u gepersonaliseerd advies?

Hier vindt u enkel algemene informatie. Neem contact op met uw ziekenfonds* als u gepersonaliseerd advies wilt.

 

* zie Woordenlijst