België kent verschillende soorten instellingen waar gezondheidszorg aangeboden worden. Deze gezondheidszorgvoorzieningen* verschillen van elkaar inzake doelgroep, medische en personeelsomkadering, dienstverlening,…

Deze gezondheidszorgvoorzieningen moeten beantwoorden aan bepaalde normen* en regels. U kunt op deze website verdere informatie vinden over:
 

* zie Woordenlijst