Via bemiddeling

In plaats van naar de rechtbank te stappen, kunnen partijen die een conflict hebben ook vrijwillig gebruik maken van bemiddeling*. Dan zoekt een neutrale bemiddelaar samen met u en de tegenpartij naar een oplossing die voor beiden aanvaardbaar is. Een bemiddelingsprocedure is juridisch beschermd.
Alle informatie over bemiddeling vindt u hier.
Zoekt u een erkend bemiddelaar, neem dan contact op met de Federale Commissie Bemiddeling (tel. : +32(0)2 210 57 26, secr.commissiondemediation@just.fgov.be).
 

Het Fonds voor Medische Ongevallen

Denkt u dat u schade hebt opgelopen als gevolg van een medische handeling die plaats vond vanaf 2 april 2010, dan kunt u dit melden aan het Fonds voor Medische Ongevallen. Het FMO geeft advies over de verantwoordelijkheid van de betrokken individuele zorgverlener. De procedure is minnelijk en is gratis.
Onder bepaalde voorwaarden vergoedt het FMO de aanvrager onmiddellijk. Bijvoorbeeld bij zware schade, zelfs wanneer de zorgverlener geen beroepsfout gemaakt heeft. In andere gevallen kan FMO de verzekeraar van de zorgverlener vragen om het slachtoffer te vergoeden.

 

Via de rechtbank

Denkt u dat uw arts een beroepsfout* gemaakt heeft, dan kunt u een vraag tot schadeloosstelling* indienen bij de rechtbank.
Bij een procedure voor de burgerlijke rechtbank moet de aanvrager niet alleen de fout bewijzen, maar ook de geleden schade en het oorzakelijk verband tussen de fout en de schade.
Bij een strafrechtelijke procedure moet de aanvrager enkel de geleden schade kunnen bewijzen. Maar de rechter kent een schadevergoeding pas toe wanneer de strafovertreding is aangetoond.
Wilt u gerechtelijke stappen ondernemen, dan neemt u best een advocaat onder de arm. Contactgegevens van advocaten vindt u op de volgende sites:
- www.avocats.be  (Orde van de Franstalige en Duitstalige Balies in België)
- www.advocaat.be  (Orde van Vlaamse Balies)
Voor algemene vragen kunt u terecht bij de FOD Justitie.

*Zie Woordenlijst