Sinds 2002 heeft België een wet die uw rechten als patiënt duidelijk omschrijft. Deze wet legt ook de basis voor een goede en duurzame relatie tussen de patiënt en de zorgverlener.

Op deze pagina vindt u meer informatie over:

Brochure

Alle informatie over de wet betreffende de rechten van de patiënt voor patiënten en zorgverleners werd gebundeld in een toegankelijke brochure: Wet ‘Rechten van de patiënt - In een goede relatie weet je wat je aan mekaar hebt.

U kan deze brochure downloaden of bestellen via deze link.

Campagne 2021 oudere patiënten: focus op de vertrouwenspersoon en de vertegenwoordiger van de patiënt

De FOD Volksgezondheid lanceert op 19 april 2021 een campagne gericht op de oudere patiënten.  Het doel is om ze te informeren over de mogelijkheid om een vertrouwenspersoon of een vertegenwoordiger aan te wijzen in het kader van de gezondheidszorg.

In een eerste fase ontvangen de woonzorgcentra een e-mail om het campagnemateriaal te bestellen.

In een tweede fase zal de campagne ook andere sectoren betrekken die werken met oudere patiënten zoals de thuiszorg, geriatrische diensten binnen ziekenhuizen, revalidatiecentra. Meer weten

Video's

De FOD Volksgezondheid heeft een nieuw promotie-instrument ontwikkeld om de wet betreffende de rechten van de patiënt beter bekend te maken. Ze stelt acht video’s (in het Nederlands en in het Frans) online ter beschikking over de rechten en de medewerking van de patiënt in de zorgrelatie. Meer weten

Colloquium Communicatie beroepsbeoefenaar-patiënt

Op 24 november 2017 organiseerde de FOD Volksgezondheid een colloquium rond het thema: de communicatie beroepsbeoefenaar-patiënt. Op deze pagina vindt u meer informatie over dit colloquium en de presentaties van de sprekers.

De Federale commissie Rechten van de Patiënt

Deze Commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van patiënten, beroepsbeoefenaars, ziekenhuizen en verzekeringsinstellingen. Ze heeft tot doel om adviezen te formuleren aan de minister van Volksgezondheid over de toepassing van de wet van de rechten van de patiënt. Op deze pagina vindt u meer informatie over de werking, bevoegdheden en publicaties van deze commissie.

Meer info

Hebt u vragen over de wet en de werking van de ombudsdiensten, neem dan contact op met de Cel Patiëntenrechten:

Formulier

Document

Contactgegevens

Ombudspersonen Vlaanderen (Excel)

Ombudspersonen Brussel (Excel)

Ombudspersonen Wallonië (Excel)

 

Cel Patiëntenrechten

Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid,

Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Galileelaan, 5/2

1210 Brussel

Tel.: +32 (0)2 524 85 20

E-mail: bemiddeling-patientenrechten@health.fgov.be