Beoefen je als schoonheidsspecialiste semipermanente of permanente make-up?

Vind je als vrouw permanente make-up mooi?

Dit artikel heeft op jou betrekking.

Informatie voor vrouwen (FAQ)

 

Wat is permanente make-up?

Permanente make-up wordt geassocieerd met een tatoeage, tenzij deze meer oppervlakkig is.

Zijn er risico’s voor mijn gezondheid?

Neen.

Waarvoor moet ik opletten vooraleer ik permanente make-up laat plaatsen?

De cliënte moet zich ervan vergewissen:

  • dat ze geen verschillende soorten allergieën heeft
  • dat de schoonheidsspecialiste een huidanalyse een morfologische gezichtsanalyse verricht door rekening te houden met de veroudering van het gezicht

En indien het resultaat teleurstellend is? Tot wie moet ik me richten indien ik mijn make-up wil laten wegnemen?

Per definitie is deze make-up semipermanent. Je dient dus vooraf goed na te denken. Probeer nooit de permanente make-up zelf te verwijderen. Consulteer een dermatoloog die terzake gespecialiseerd is.

Op basis van welke criteria moet ik het schoonheidssalon kiezen?

Je dient te kiezen voor een salon waarbij de schoonheidsspecialiste tot het beroep toegang heeft. Om de semipermanente make-up te beoefenen, dien je verplicht over het diploma van schoonheidsspecialiste  te beschikken.

Welke verplichtingen heeft het schoonheidssalon?

Op hygiënisch vlak worden ze op gelijke voet behandeld als de tatoeëerders. (KB van 25 november 2005)

Hoe kan ik zien dat de schoonheidsspecialiste bij de FOD Volksgezondheid geregistreerd is?  

Vraag om het attest te zien waaruit blijkt dat men geslaagd is in de opleiding op het vlak van de hygiëneregels. Dit attest is rechtsgeldig.

Hoe kan ik een klacht of een gezondheidsprobleem melden waarmee ik geconfronteerd werd?

Ofwel bij de Vereniging UNEB-NUBE  ofwel bij de FOD Volksgezondheid

Welke vooruitgang werd de laatste jaren in de sector geboekt?

  • Performanter materiaal,
  • De verhoogde veiligheid van de inkt,
  • De goed gestructureerde opleidingen door de sectoren.

Bestaat er een leeftijdsgrens?

Laat geen permanente make-up voor de leeftijd van 18 jaar aanbrengen. Indien je jonger bent, loop je het risico dat je hier later spijt van zal krijgen.

 

Informatie voor de beroepsbeoefenaars

De schoonheidsspecialistes die de permanente make-up aanbrengen, moeten zich bij de FOD Volksgezondheid registreren. De activiteit wordt gelijkgesteld met een tatoeage. Daarom is de registratie, net zoals bij de tatoeëerders, noodzakelijk.

Vul dit formulier in en stuur het terug per mail naar dit adres . Vervolgens ontvang je je registratienummer en de informatie om de opleiding op het vlak van de hygiëneregels te volgen.