Beoefen je als schoonheidsspecialiste semipermanente of permanente make-up?

Vind je als vrouw permanente make-up mooi?

Dit artikel heeft op jou betrekking.

Informatie voor vrouwen (FAQ)

 

Wat is permanente make-up?

(semi-)permanente make-up wordt geassocieerd met een tatoeage, tenzij deze meer oppervlakkig is.

Zijn er risico’s voor mijn gezondheid?

Als (semi-) permanente make-up in slechte omstandigheden gezet wordt, houdt dit risico’s in voor de gezondheid, zoals bacteriële huid- of kraakbeeninfecties, tetanus, virale infecties. De inktpigmenten of de ingebrachte voorwerpen kunnen soms allergische reacties uitlokken.

Waarvoor moet ik opletten vooraleer ik permanente make-up laat plaatsen?

De cliënte moet zich ervan vergewissen:

  • dat ze geen verschillende soorten allergieën heeft
  • dat de schoonheidsspecialiste een huidanalyse een morfologische gezichtsanalyse verricht door rekening te houden met de veroudering van het gezicht

En indien het resultaat teleurstellend is? Tot wie moet ik me richten indien ik mijn make-up wil laten wegnemen?

Per definitie is deze make-up semipermanent. Je dient dus vooraf goed na te denken. Probeer nooit de permanente make-up zelf te verwijderen. Consulteer een dermatoloog die terzake gespecialiseerd is.

Op basis van welke criteria moet ik het schoonheidssalon kiezen?

Je dient te kiezen voor een salon waarbij de schoonheidsspecialiste tot het beroep toegang heeft. Om de semipermanente make-up te beoefenen, dien je verplicht over het diploma van schoonheidsspecialiste  te beschikken.

Welke verplichtingen heeft het schoonheidssalon?

Op hygiënisch vlak worden ze op gelijke voet behandeld als de tatoeëerders. (KB van 25 november 2005)

Hoe kan ik zien dat de schoonheidsspecialiste bij de FOD Volksgezondheid geregistreerd is?  

Vraag om het attest te zien waaruit blijkt dat men geslaagd is in de opleiding op het vlak van de hygiëneregels. Dit attest is rechtsgeldig.

Hoe kan ik een klacht of een gezondheidsprobleem melden waarmee ik geconfronteerd werd?

Ofwel bij de Vereniging UNEB-NUBE  ofwel bij de FOD Volksgezondheid

Welke vooruitgang werd de laatste jaren in de sector geboekt?

  • Performanter materiaal,
  • De verhoogde veiligheid van de inkt,
  • De goed gestructureerde opleidingen door de sectoren.

Bestaat er een leeftijdsgrens?

Laat geen (semi-)permanente make-up voor de leeftijd van 18 jaar aanbrengen. Indien je jonger bent, loop je het risico dat je hier later spijt van zal krijgen.

 

Informatie voor de beroepsbeoefenaars

Wat zijn de verplichtingen van een schoonheidssalon inzake opleiding en registratie?
Eerst moet de schoonheidsspecialist de opleiding inzake de hygiëneregels volgen georganiseerd door een erkend centrum, namelijk:

Geen enkele andere opleiding is geldig. De FOD Volksgezondheid is niet verantwoordelijk voor de wachttijden, prijzen, ...

Zodra de schoonheidsspecialist over het attest van slagen beschikt:

  • vult hij of zij het  formulier in en stuurt het met een kopie van het attest van slagen voor de opleiding inzake de hygiëneregels via e-mail naar dit adres .
  • vervolgens ontvangt de schoonheidsspecialist een registratienummer van de FOD Volksgezondheid. Dat nummer is verplicht om te kunnen werken in België. De activiteit wordt gelijkgesteld met de handeling van tatoeëren. Daarom is, zoals voor de tatoeëerders, de registratie verplicht.

Mag een schoonheidssalon tatoeages verwijderen?
Het met de laser verwijderen van (semi-)permanente make-up en microblading is voorbehouden aan dermatologen of artsen. De schoonheidsspecialist mag in geen geval een laser gebruiken.