Laat ik de voornaam van mijn kinderen, een dier of een bloem tatoeëren, of een piercing zetten? Op welk lichaamsdeel? Zie ik dat zitten voor de rest van mijn leven? En op basis van welke criteria kies ik de tatoeage- of piercingzaak? Heeft u daar ook al bij stilgestaan? Een tatoeage of piercing laten zetten is geen beslissing die u zomaar neemt. Er bestaan verplichte maatregelen om het tatoeëren en piercen zo veilig mogelijk te maken. Hierna volgen enkele tips alvorens u de stap zet.

Informatie voor de burger (Faq)

Gouden tip:
Ik ben 18 jaar of ouder en wil een tatoeage laten zetten. Controleer het registratienummer van uw toekomstige tatoeëerder en zijn of haar attest van het volgen van een opleiding inzake de hygiëneregels.

Ik ben nog geen 18 jaar en wil een tatoeage laten zetten. Vraag toestemming aan uw ouders. Vraag uw ouders ook om u te vergezellen.

 

Wat zijn de risico’s voor mijn gezondheid?

Als de tatoeage of piercing in slechte omstandigheden gezet wordt, houdt dit risico’s in voor de gezondheid, zoals bacteriële huid- of kraakbeeninfecties, tetanus, virale infecties (meer bepaald hepatitis en aids). De inktpigmenten of de ingebrachte voorwerpen kunnen soms allergische reacties uitlokken.

Waarop moet ik letten wat mijn gezondheidstoestand betreft?

Raadpleeg op voorhand een arts indien u:

 • zwanger bent
 • lijdt aan hemofilie, allergie, een hartaandoening, een verminderd immuunsysteem of herhaalde infecties, …

 

Ik ga binnenkort naar een festival en wil mij laten tatoeëren of piercen. Is dat een goed idee?

Neen, tatoeage- of piercingstands op rockfestivals, erotiekbeurzen, kermissen en allerhande markten zijn voortaan verboden. Als men op een evenement tatoeëert of piercet, let er dan goed op dat dit in goede hygiënische omstandigheden en met gesteriliseerd materiaal gebeurt.

Ik wil een tatoeage laten zetten. Waarop moet ik letten ?

Bezint eer ge begint. Wilt u echt de naam van uw huidige partner laten tatoeëren? Zal u die tekening over 10 jaar nog mooi vinden? De mode verandert.

Weet u ook op welke plaats op uw lichaam u een tatoeage wilt laten zetten? Is het een zichtbare plaats? Niet elke potentiële werkgever is tolerant tegenover zichtbare tatoeages. Heeft u spijt van een tatoeage op uw onderbeen of onderarm, dan zult u het warm hebben in de zomer met uw lange broek of lange mouwen.

Vermijd tatoeages aan pols en enkel gezien dit problemen kan geven met de werking van deze gewrichten. Vermijd ook het gebruik van roodachtige tinten in uw tatoeage. Deze uiten zich vaker in een allergische reactie.

Ik wil een piercing laten zetten. Waarop moet ik letten?

Een piercing laat een spoor na voor de rest van uw leven. Het piercingmateriaal moet voldoen aan de Europese aanbevelingen inzake nikkel. Goedkope juwelen die u op vakantie koopt, zijn vaak niet te vertrouwen.

Op basis van welke criteria kies ik een tatoeage- of piercingzaak?

Kies in de eerste plaats voor een tatoeage- of piercingzaak die erkend is en gecontroleerd wordt door de FOD Volksgezondheid.

Wat controleert de FOD Volksgezondheid in een tatoeage- of piercingzaak?

De inspecteur van de FOD controleert de onthaalruimte, de werkruimte, het reinigingslokaal, de sterilisatie van het materiaal en de kwaliteit van de producten zoals inkt.

Wat zijn de verplichtingen van een tatoeage- of piercingzaak?

De tatoeage- of piercingzaak moet:

 • erkend zijn door de FOD Volksgezondheid en de tatoeëerder of piercer moet de opleiding inzake hygiëneregels gevolgd hebben
 • u bedenktijd geven alvorens tot handelen over te gaan
 • u een toestemmingsdocument in 2 exemplaren laten ondertekenen. Op het exemplaar dat u krijgt, staan de risico’s vermeld die gepaard gaan met tatoeëren en piercen, de gevallen waarin u naar de dokter moet gaan, de mogelijke complicaties en contra-indicaties.
 • u een document overhandigen waarin verduidelijkt wordt hoe u zich tijdens de wondgenezing moet verzorgen en welke voorzorgsmaatregelen u moet treffen.
 • u schriftelijk in kennis stellen van de identificatie van de inkt en het nummer van de gebruikte partijen.
 • Een tatoeëerder mag u niet tatoeëren als u onder invloed bent.

 

Wat moet ik na het tatoeëren of piercen doen?

 • Pas de verzorgingstips die u van de tatoeëerder of piercer gekregen heeft, nauwgezet toe.
 • Vermijd blootstelling aan de zon, bad, sauna en zwembad tijdens de wondgenezing.
 • Raak de zone waar de tatoeage of piercing uitgevoerd is, niet met vuile handen aan. Was steeds uw handen alvorens u uw piercing aanraakt of reinigt.
 • Hou de wondgenezing in de gaten. Als de wonde pijnlijk wordt, als u koorts, een infectie, huidletsels, rode vlekken of jeuk heeft, consulteer dan uw arts.

 

Ik ga bloed geven kort nadat ik een tatoeage of piercing heb laten zetten. Moet ik dat melden?

Ja. Meld vóór elke bloedgift dat u zich hebt laten tatoeëren of piercen, ook al heeft u het sieraad verwijderd. Uw bloedgift zou gedurende een bepaalde periode geweigerd kunnen worden.

Waaruit bestaat de opleiding tot tatoeëerder of piercer?

Een tatoeëerder of piercer leert de basisprincipes van ontsmetting en steriliteit, en leert het steriele materiaal goed te gebruiken. Risico’s op infecties en bloedingen, eerste hulp, afvalbeheer, hygiëneregels en onderhoud van lokalen en meubilair behoren ook tot de opleiding.

Hoe verkrijgt de tatoeëerder of piercer het registratienummer van de FOD Volksgezondheid?

De tatoeëerder of piercer volgt een opleiding van 20 uren. Als hij aan het einde van de opleiding slaagt voor een « praktisch » examen, kan hij zijn registratie nummer verkrijgen. De registratie geeft blijk van de gevolgde opleiding en beoogt een garantie van kwalitatief hoogstaande dienstverlening naar de bevolking toe.

Hoe kan ik zien dat een tatoeage- of piercingzaak erkend is door de FOD Volksgezondheid?  

Vraag om het getuigschrift te zien van de opleiding inzake hygiëneregels. Dat is een rechtsgeldig bewijs. Als de tatoeëerder of piercer geslaagd is voor de opleiding, krijgt hij zijn registratienummer.

Hoe kan ik een klacht of een gezondheidsprobleem dat ik ondervonden heb, melden?

Wij raden u eerst en vooral aan om over de klacht te praten en die uit te klaren. Vaak berust het probleem op een misverstand dat kan worden opgelost met een eenvoudig gesprek.

Heeft u een probleem vastgesteld op het vlak van hygiëne, sterilisatie van het materiaal of kwaliteit van de gebruikte inkt, stuur dan een mail naar visa@health.fgov.be. Uw klacht zal worden behandeld door de Gezondheidsinspecteur van de betrokken provincie.

En als het resultaat tegenvalt? Tot wie kan ik mij wenden als ik de tatoeage wil laten verwijderen?

Probeer nooit om de tatoeage zelf te verwijderen. Raadpleeg een dermatoloog die ervaring heeft op dat vlak.

Ongeveer 20% van de getatoeëerde personen heeft daar spijt van achteraf. Een tatoeage laten verwijderen is pijnlijk, duur, tijdrovend en niet altijd met het gewenste resultaat.

Welke vooruitgang is er de laatste jaren geboekt in de sector?

De FOD Volksgezondheid is al tien jaar belast met die materie. Hij wil de burger bewust maken en het tatoeëren en piercen veilig maken. De FOD volgt de evolutie van tatoeëren en piercen op de voet en biedt tips aan om de praktijk veilig te laten plaatsvinden. Hij werkt op Europees niveau mee aan de voorbereiding van een regelgeving met betrekking tot de hygiëneomstandigheden en de chemische kwaliteit van de inkt.

Bestaat er een leeftijdsgrens?

Momenteel bestaat er geen formele leeftijdsgrens, hoewel minderjarigen wettelijk gezien wel steeds onder het ouderlijk gezag vallen. In 2017 zal een richtlijn in werking treden. Die verplicht 16- tot 18-jarigen om de toestemming te krijgen van een ouder of verantwoordelijke.

Vijf goede tips voor de klant:

 • Ik laat mij niet in een opwelling tatoeëren of piercen, om te « doen zoals de anderen » zonder er goed over nagedacht te hebben.
 • Ik laat mij niet tatoeëren of piercen op een markt, een beurs, thuis of op een andere plaats dan een speciaal daartoe ingericht lokaal.
 • Ik laat mij niet piercen met een pistool. Dat is enkel toegestaan voor de oorlel.
 • Ik verwijder mijn sieraad nooit voordat de wonde volledig genezen is (behoudens medisch advies). Dat kan aanleiding geven tot infecties of besmettingen.
 • Ik laat mij niet tatoeëren op een schoonheidsvlek! Op die manier kan de evolutie ervan niet in de gaten gehouden worden.

Let op : het verwijderen van tatoo’s is voorbehouden aan artsen.

Wetgeving

Document

Formulier

Contact information