Terug naar Artsen, Tandartsen en Apothekers

Ga naar Stagemeester ziekenhuisapotheker

Waar vindt u de lijst met personen die het beroep van apotheker mogen uitoefenen​?

Lijst met apothekers die over een visum beschikken

Wat doet een ziekenhuisapotheker?

De ziekenhuisapotheek staat in voor de aflevering en bereiding van geneesmiddelen, implantaten en medische hulpgoederen tijdens de behandeling in het ziekenhuis. In sommige gevallen worden ook geneesmiddelen verstrekt voor de verzorging thuis, zoals kunstvoeding en andere inspuitbare geneesmiddelen. Bovendien verstrekt de apotheek ook adviezen en informatie aan artsen, verpleegkundigen en patiënten.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om een erkenning te krijgen als ziekenhuisapotheker?

Om een erkenning te kunnen krijgen moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Houder zijn van het diploma van apotheker.
  • Houder zijn van een diploma van "Master of Science in de ziekenhuisfarmacie” afgeleverd door een Belgische universiteit.
  • Een stage gevolgd hebben bij een erkende stagemeester die is goedgekeurd en wordt opgevolgd door de erkenningscommissie.

Wat is de reglementering van het beroep van ziekenhuisapotheker in België? 

De wet bepaalt:

  • De voorwaarden waaraan de ziekenhuisapotheker moet voldoen om erkend te worden en erkend te blijven, en om stagemeester te kunnen worden (MB van 22 oktober 2012).
  • De procedure voor het toekennen van de erkenning (KB van 22 oktober 2012).

Waar kan u informatie vinden over de erkenning als stagemeester ziekenhuisapotheker?

Stagemeester ziekenhuisapotheker

Hoe kan u de goedkeuring van een bijscholing aanvragen?

Als de bijscholing zich bevindt in onderstaande lijsten, moet u geen goedkeuring aanvragen:

Lijst van bijscholingen goedgekeurd in 2021
Lijst van bijscholingen goedgekeurd in 2020
Lijst van bijscholingen goedgekeurd in 2019
Lijst van bijscholingen goedgekeurd in 2018 
Lijst van bijscholingen goedgekeurd in 2017 (N°1 à 159) 
Lijst van bijscholingen goedgekeurd in 2017 (N° 160,...)
Lijst van bijscholingen goedgekeurd in 2016
Lijst van bijscholingen goedgekeurd in 2015 en voor 2015

Om een goedkeuring aan te vragen:
1. Vul het aanvraagformulier in
2. Voeg het volledige programma van de opleiding toe aan uw aanvraag
3. Stuur het ingevulde formulier met de bijlagen per e-mail
of per post naar: (gelieve rekening te houden met een langere verwerkingstijd)
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Dienst Gezondheidsberoepen en beroepsuitoefening
Galileelaan, 5/2
1210 Brussel

Uw aanvraag zal behandeld worden door de Erkenningscommissie ziekenhuisapothekers.
Deze brochure legt uit de manier waarop punten worden toegekend aan de permanente opleidingen en werd opgesteld door de Erkenningscommissie voor ziekenhuisapothekers.

Contact information

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97