Terug naar Artsen, Tandartsen en Apothekers

Ga naar Stagemeester huisartsgeneeskunde

Wat doet een huisarts?

De huisarts is het eerste aanspreekpunt voor gezondheidsproblemen in de ruimste zin. Het is zijn taak een overzicht te houden van de totale gezondheidssituatie van zijn patiënten, hij is de coördinator van al hun benodigde zorg.
 

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om een erkenning te krijgen als huisarts?

De erkenning is een titel die aantoont dat de houder ervan met succes een theoretische en praktische opleiding heeft gevolgd. U hebt een erkenning nodig als u wil kunnen werken als huisarts binnen de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging in België, zodat de terugbetaling van uw prestaties aan uw patiënten mogelijk wordt.

Om een erkenning te kunnen krijgen moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Beschikken over het diploma van arts.
  • Beschikken over een visum dat u toelaat om het beroep uit te oefenen.
  • Ingeschreven zijn in de orde der artsen.
  • Een specifieke opleiding volgen in de huisartsgeneeskunde die wordt goedgekeurd en opgevolgd door de erkenningscommissie. Deze opleiding duurt ten minste 3 jaar en bestaat uit een stage en een theoretisch gedeelte. De stage wordt gevolgd in de praktijk van een erkende stagemeester.
     

Welke overlegorganen bestaan er voor het beroep van huisarts?

Bij de FOD Volksgezondheid wordt een adviesorgaan ingericht voor het beroep van huisarts, de Hoge Raad van artsen-specialisten en van huisartsen.

Waar vindt u de lijst met personen die het beroep mogen uitoefenen?

Lijst met alle artsen die over een visum beschikken

Wat is de reglementering van het beroep in België?

De wet definieert:

Waar kan u informatie vinden over de erkenning als stagemeester?

Stagemeester huisartsgeneeskunde

Waar vindt u statistieken in verband met het aantal huisartsen in België?

In de Jaarstatistieken 2018 vindt u de meest recente gegevens over het globaal aantal erkende huisartsen.

In het rapport Artsen op de arbeidsmarkt 2004-2016 vindt u de meest recent gegevens betreffende het aantal actieve huisartsen.

Meer informatie over de verzameling, de analyse en de verwerking van de gegevens over het aantal gezondheidszorgberoepsbeoefenaars kan u terugvinden op de pagina statistieken en planning.

 

 

Contact information

Contact center: 02/524 97 97