Terug naar Huisartsen

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om een erkenning als stagemeester te krijgen?

Om erkend te kunnen worden als stagemeester, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U moet het bewijs leveren dat de opleiding en de begeleiding die u verstrekt, stoelen op een wetenschappelijk onderbouwde praktijkvoering; u besteedt daartoe bijzondere aandacht aan uw eigen persoonlijke bijscholing.
  • U moet jaarlijks deelnemen aan ten minste één dag continue opleiding, specifiek gericht op de opleiding en begeleiding van kandidaat-huisartsen, georganiseerd door een centrum of een vereniging, voor dit doel erkend door de bevoegde overheid.
  • U verbindt zich er toe voldoende tijd en aandacht te besteden aan de opleiding en de begeleiding van de kandidaat-huisarts in uw praktijk.

Aan welke voorwaarde moet een ziekenhuisdienst voldoen om erkend te worden als stagedienst voor de opleiding van de kandidaat-huisartsen?

De ziekenhuisdienst moet een gevarieerde en significante pathologie voor de huisartsengeneeskunde ter beschikking stellen van de kandidaat-huisarts.

Hoe lang is uw erkenning als stagemeester of als stagedienst geldig?

De eerste erkenning als stagemeester en als stageplaats is geldig voor een periode van drie jaar. De hernieuwing van de erkenning is geldig voor vijf jaar.

Om een hernieuwing van uw erkenning te krijgen moet u beantwoorden aan de vijf onderstaande criteria:

  • U hebt uw aanvraag tot hernieuwing op tijd verstuurd (ten laatste 6 maand vóór het verstrijken van de erkenning)
  • U hebt jaarlijks minimum 1 dag bijscholing gevolgd
  • U hebt minstens één kandidaat begeleid of seminaries geleid tijdens uw vorige mandaat
  • U was in de loop van uw mandaat steeds in dezelfde praktijk tewerkgesteld
  • De stagepraktijk waar u werkzaam bent op het moment van de indiening van uw aanvraag tot 'hernieuwing van uw stagemeesterschap' is steeds op hetzelfde adres gevestigd.

Hoe kan u een erkenning als stagemeester aanvragen?

U vindt de procedure om een aanvraag in te dienen terug bij de e-diensten.

Hoe zal u uw erkenning ontvangen?

U zal uw erkenning ontvangen via elektronische weg via uw eBox. De beveiligde elektronische brievenbussen worden gratis ter beschikking gesteld.

Waar vindt u de lijst met stagemeesters?

Lijst met erkende stagemeesters huisartsgeneeskunde
 

Contactgegevens

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97