Terug naar Artsen, Tandartsen en Apothekers

Ga naar Stagemeester tandheelkunde

Wat doet een tandarts?

De tandarts is bevoegd voor het uitvoeren van bewerkingen of handelingen in de mond. Deze handelingen zijn bedoeld voor het behoud, de genezing, het herstellen of vervangen van het gebit.

Er bestaan 3 bijzondere beroepstitels in de tandheelkunde, die elk een specifiek werkterrein hebben:

  • Algemeen tandarts:

Het werkterrein van de algemeen tandarts omvat het geheel van de ontwikkeling, de bouw, de eigenschappen, de functies en ziekteverschijnselen van het menselijk kauwstelsel, de preventie en de medische en chirurgische therapie ervan.

De bevoegdheid van de algemeen tandarts strekt zich uit tot de gehele mondholte, de steunweefsels, de kauwspieren, het kaakgewricht en de omringende weke delen. De algemeen tandarts moet de diagnose van alle mond- en tandaandoeningen kunnen stellen en in staat zijn om zelfstandig behandelingsmethodes uit te voeren die in alle vakgebieden van de tandheelkunde kunnen worden toegepast.

Dankzij zijn kennis van de hele tandheelkunde is hij het meest bekwaam om behandelingsplannen voor te stellen die het best aangepast zijn aan elke patiënt en om de interventies van gespecialiseerde collega's te coördineren aan wie hij bepaalde gedeelten van de behandeling zou toevertrouwen.

  • Tandarts-specialist in de orthodontie:

De orthodontie richt zich op het optimaliseren van de stand van tanden in de kaken door middel van beugels.

Het werkterrein van de tandarts-specialist in de orthodontie omvat de preventie, de diagnose, de planning van de behandeling en de behandeling zelf van elke mivorming van het gebit en van de functionele stoornissen die ermee gepaard kunnen gaan.

  • Tandarts-specialist in de parodontologie:

De parodontologie richt zich op de steunweefsels van de tanden en kiezen: het kaakbot, het tandvlees en het ligamentum parodontale.

het werkterrein van de tandarts-specialist in de parodontologie omvat de preventie, de diagnose, de planning van de behandeling en de behandeling zelf van alle parodontale aandoeningen.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om een erkenning te krijgen als tandarts?

De erkenning is een titel die aantoont dat de houder ervan met succes een theoretische en praktische opleiding heeft gevolgd. U hebt een erkenning nodig als u wil kunnen werken als tandarts binnen de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging in België, zodat de terugbetaling van uw prestaties aan uw patiënten mogelijk wordt.

Om een erkenning te kunnen krijgen moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Beschikken over het diploma van Tandarts of een diploma dat door de Belgische overheid als gelijkwaardig is erkend.
  • Beschikken over een visum dat u toelaat om het beroep uit te oefenen.
  • Een stage doorlopen die is goedgekeurd en wordt opgevolgd door de erkenningscommissie. De stages worden gevolgd bij een erkende stagemeester. De algemeen tandarts volgt een stage van 1 jaar en de stagiair kan zijn stage bij maximaal 3 stagemeesters volgen. De tandartsen-specialisten volgen 4 jaar stage onder leiding van een coördinerend stagemeester.

Als u beschikt over een erkenning zal u ook een RIZIV-nummer ontvangen.

Welke overlegorganen bestaan er voor het beroep van tandarts?

Bij de FOD Volksgezondheid wordt een adviesorgaan ingericht, de Raad van de Tandheelkunde. Deze Raad is bevoegd om de minister te adviseren over de uitoefening van de tandheelkunde.

Waar vindt u de lijst met personen die het beroep mogen uitoefenen​?

De nominatieve lijsten van de zorgberoepsbeoefenaars (Excel bestand) zijn verwijderd van de website.
Dankzij onze zoekmotor voor burgers kunt u nagaan of een beroepsbeoefenaar het recht heeft om een erkende beroepsactiviteit te mogen uitoefenen in de gezondheidszorg in België en voor welke specialiteit. Er bestaat ook een zoekmotor voor de werkgevers (bereikbaar alleen voor de vertegenwoordigers van een organisatie/onderneming).
Beide zoekmotors zijn beschikbaar op onze homepage onder de rubriek “Een erkend beroepsbeoefenaar zoeken”.

Wat is de reglementering van het beroep in België?

De wet definieert :

Waar kan u informatie vinden over de erkenning als stagemeester?

Stagemeester tandheelkunde

Waar vindt u statistieken in verband met het aantal actieve tandartsen in België?

Op de website van de Planningscommissie Medisch aanbod kan u alle gegevens terugvinden via het tabblad 'publicaties'. U kan verder filteren naar “beroep” en “jaar van publicatie”.
U kan op die website jaarstatistieken terugvinden die informatie geven over het totaal aantal beroepsbeoefenaars gemachtigd om het beroep uit te oefenen en de jaarlijkse instroom van nieuwe beroepsbeoefenaars.
Daarnaast worden ook rapporten gepubliceerd die informatie geven over het totaal aantal beroepsbeoefenaars actief op de Belgische arbeidsmarkt (zowel binnen en buiten de gezondheidszorg).

Meer informatie over de verzameling, de analyse en de verwerking van de gegevens over het aantal gezondheidszorgberoepsbeoefenaars kan u terugvinden op de pagina planning van de arbeidskracht.

 

Contactgegevens

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97