Terug naar Tandartsen

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om een erkenning als stagemeester en stageplaats te krijgen?

Om erkend te kunnen worden als stagemeester, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Minstens 6 jaar ervaring hebben in uw specialiteit.
 • Deelnemen aan de opleidingsseminaries voor stagemeesters.
 • Tot 5 jaar vóór de erkenning als stagemeester, niet geschorst zijn door de minister.

Om een erkenning te kunnen krijgen als stagemeester, moet u ook een geschikte stageplaats ter beschikking stellen aan de stagiair.

Om erkend te kunnen worden als stageplaats moet uw praktijk of dienst aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Uitgerust zijn volgens de geldende normen inzake hygiëne, uitrusting en organisatie.
 • Over een voldoende aantal patiënten beschikken om het autonoom functioneren van alle tandartsen in de stageplaats mogelijk te maken.
 • De stagemeester moet qua zijn beroepsuitoefening autonoom functioneren in de stageplaats.
 • Het tandheelkundig dossier van de patiënten moet bijgehouden worden.

Om erkend te worden als coördinerend stagemeester als en als opleidingscentrum voor de tandarts-specialist moet u aan enkele bijkomende voorwaarden voldoen:

 • Houder zijn van een doctoraat.
 • Voltijds werkzaam zijn in uw dienst.
 • Er moeten meerdere tandartsen-specialisten werkzaam zijn in het opleidingscentrum om continuïteit van de opleiding te verzekeren.

Ten slotte is het belangrijk dat u tijdens tijdens de stage een goede begeleiding van de stagiair voorziet. Dit houdt onder meer in dat u:

 • Aanwezig bent op de plaatsen waar de stagiair werkzaam is.
 • Elke week een gesprek hebt met de stagiair om de behandelingsmoeilijkheden op te lossen.
 • De stagiair toelaat om zich vrij te maken voor de theoretische opleiding.
 • De stagiair een vergoeding geeft.

Hoe lang is uw erkenning als stagemeester geldig?

De erkenning als stagemeester en als stageplaats is geldig voor een periode van vijf jaar. De verlenging of eventuele wijziging van de erkenning is onderworpen aan dezelfde voorwaarden en gebeurt op dezelfde manier als een eerste aanvraag.

De hernieuwing van de erkenning moet ten laatste zes maanden voor het verstrijken van de erkenning worden aangevraagd.

Hoe kan u een erkenning als stagemeester aanvragen?

U vindt de procedure om een aanvraag in te dienen terug bij de e-diensten. 

Hoe zal u uw erkenning ontvangen?

U zal uw erkenning ontvangen via elektronische weg via uw eBox. Deze beveiligde elektronische brievenbussen worden u  gratis ter beschikking gesteld.

Waar vindt u de lijst met stagemeesters?

Lijst met stagemeesters tandartsen
 

Hoeveel bedraagt de vergoeding die u als stagemeester aan de stagiair moet betalen?

De stagemeesters zijn eraan gehouden een minimale bruto vergoeding te betalen aan hun stagiaires. Deze vergoeding wordt elk jaar geïndexeerd.

 
  1/07/22 1/07/23 1/07/24
Indice juni 1,0079 1,0814 1,0605
Tandartsen 13.029,40 €  14.089,99€ 14.942,43€ 
Tandartsen para/ortho      
eerste stagejaar 19.707,01 € 21.311,16 € 22.600,49 €
tweede stagejaar  22.334,61 € 24.152,65 € 25.613,89 €
derde stagejaar  24.962,22 €  26.994,14 €  28.627,29 €
vierde stagejaar  27.589,80 € 29.835,61 € 31.640,66 €
 
  2020 2021 2022
Indice juni 1,0195 1,0101 1,0079
Tandartsen 12.798,01 € 12.927,27 € 13.029,40 € 
Tandartsen para/ortho      
eerste stagejaar 19.357,03 € 19.552,54 € 19.707,01 €
tweede stagejaar 21.937,98 € 22.159,55 € 22.334,61 €
derde stagejaar 24.518,92 € 24.766,56 € 24.962,22 €
vierde stagejaar 27.099,84 € 27.373,55 € 27.589,80 €
Vanaf 1 juli ... 2019 2017 2016 2015
eerste stagejaar 18.986,79 € 18.406,20 € 17.955,52 € 17.844,88 €
tweede stagejaar 21.518,37 € 20.860,36 € 20.349,59 € 20.224,20 €
derde stagejaar 24.049,95 € 23.314,53 € 22.743,66 € 22.603,52 €
vierde stagejaar  26.581,50 € 25.768,67 € 25.137,71 € 24.982,82 €

2de, 3de en 4de jaar zijn voor de kandidaten specialisten.​

Krijgt u als stagemeester een vergoeding wanneer u een stagiair begeleidt?

De stagemeesters krijgen ook een vergoeding als ze een stagiair begeleiden.

Deze vergoeding wordt betaald door het RIZIV, u vindt meer informatie op de website van het RIZIV.

Contactgegevens

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97