Internationale solidariteit is de enige oplossing om COVID-19 te bestrijden. Geen land ter wereld zal veilig zijn voor COVID-19 totdat alle landen veilig zijn. Daarom steunt en stimuleert België, via de FOD Volksgezondheid, de Taskforce Vaccinatie van het Coronacommissariaat en de Belgische ontwikkelingssamenwerking, de distributie en productie van vaccins in derde landen. Vanaf het begin van de crisis heeft België het multilaterale Covax-mechanisme gesteund. Een overzicht van de distributie van vaccins via Covax in België vindt u hieronder; voor een globaal overzicht kunt u terecht op https://www.gavi.org/covax-vaccine-roll-out.

Donaties uitgevoerd via Covax

Aantal doses aangeboden aan Gavi en aanvaard

COVAX - Belgium* Pfizer Moderna AstraZeneca Janssen TOTAL
July '21 - - 393 600 - 393 600
August '21 - - 774 800 - 774 800
September '21 - - 453 120 - 453 120
October '21 - - 913 200 - 913 200
November '21 431 730 - 965 500 3 830 400 5 227 630
December '21 - 636 000 391 100 - 1 027 100
January '22 - - 535 200 633 600 868 800
February '22 - - 436 800 - 436 800
March '22 2 024 100 - - - 2 024 100
TOTAL COVAX donations 2 455 830 636 000 4 863 320 4 464 000 12 419 150

Totaal aantal aan bestemmingslanden toegekende en geleverde doses

COVAX - delivered** Pfizer Moderna AstraZeneca Janssen TOTAL
Armenia - - 187 200 - 187 200
Burkina Faso - - 50 000 - 50 000
Egypt - - 895 460 - 895 460
Kenya - - 445 300 - 445 300
Mozambique - - 357 060 1 209 600 1 566 660
Niger - - - 496 800 496 800
Rwanda - 636 000 573 800 - 1 209 800
Senegal - - 405 600 - 405 600
Tanzania - - - 115 200 115 200
Uganda - - 777 600 2 008 800 2 786 400
TOTAL delivered doses - 636 000 3 692 020 3 830 400 8 158 420

Het verschil tussen de door België aan Covax gedoneerde doses* en de aan de landen geleverde vaccindoses in de tweede tabel** komt voor uithet feit dat deze doses door Gavi moeten worden toegewezen aan de landen van bestemming, die er zelf mee moeten instemmen deze doses te ontvangen. Zodra de doses door de ontvangende landen zijn aanvaard, zorgt Gavi voor de logistieke dimensie van de donaties om de doses te kunnen leveren.

België doneert ook vaccins via het mechanisme voor civiele bescherming van de Europese Unie (UCPM). Onderstaande tabel geeft een overzicht van de reeds gedane donaties.

Donaties uitgevoerd via UCPM

Totaal aantal via bilaterale donaties geleverde doses

UCPM - Belgium* AstraZeneca Country
August '21 150 000 Tunisia
September '21 100 000 Vietnam
September '21 153 900 Uganda
TOTAL 403 900