Ga naar Stagemeester


Wie mag de klinische orthopedagogiek uitoefenen?

 • Erkende klinisch orthopedagogen

Wat zijn de voorwaarden om de klinische orthopedagogiek uit te oefenen?

 • Beschikken over een visum (aanvraag mogelijk vanaf 18 november 2019)
 • Beschikken over een erkenning (aanvraag mogelijk vanaf 1 januari 2020)
 • Een professionele stage hebben gevolgd in een erkende stagedienst onder leiding van een erkend stagemeester. Deze voorwaarde geldt niet voor:
  • Klinisch orthopedagogen die op 1/09/2016 de klinische orthopedagogiek reeds uitoefenen;
  • Studenten klinische orthopedagogiek die hun studies ten laatste tijdens academiejaar 2016-2017 aanvatten, ongeacht het academiejaar in de loop waarvan zij afstuderen in de klinische orthopedagogiek.
  • Masters in de klinische orthopedagogiek die ten laatste in academiejaar 2021-2022 hun studie beëindigen.

    Voor al uw vragen over uw erkenning en het volgen van de professionele stage kunt u terecht bij:

  • het Departement Zorg voor uw dossier: mailvragen.zorgberoepen@vlaanderen.be
  • Tel.: 1700
    
  • de Federatie Wallonië-Brussel voor Franstalige dossiers: agrementsante@cfwb.be
  • Tel.: 02/690.89.20 (enkel op donderdag tussen 9 en 12u.);
    
  • De Duitstalige Gemeenschap voor Duitstalige dossiers: anerkennung.gesundheitsberufe@dgov.be
  • Tel.: 087/59.63.78
    

Waar vindt u de lijst met personen die het beroep mogen uitoefenen?

De nominatieve lijsten van de zorgberoepsbeoefenaars (Excel bestand) zijn verwijderd van de website.
Dankzij onze zoekmotor voor burgers kunt u nagaan of een beroepsbeoefenaar het recht heeft om een erkende beroepsactiviteit te mogen uitoefenen in de gezondheidszorg in België en voor welke specialiteit. Er bestaat ook een zoekmotor voor de werkgevers (bereikbaar alleen voor de vertegenwoordigers van een organisatie/onderneming).
Beide zoekmotors zijn beschikbaar op onze homepage onder de rubriek “Een erkend beroepsbeoefenaar zoeken”.

Wat is een visum ?

Het visum is de toelating om een gereglementeerd gezondheidszorgberoep uit te mogen oefenen en wordt afgeleverd door de FOD Volksgezondheid. Het visum wordt éénmalig afgeleverd op een basisdiploma. Voor aanvullende specialisaties is geen bijkomend visum vereist.

Wat zijn de voorwaarden om een visum te krijgen als klinisch orthopedagoog?

 • In het bezit zijn van een universitair diploma in de klinische orthopedagogiek waarbij de opleiding minstens 5 jaar studie in het voltijds onderwijs omvat, of 300 ECTS telt.
 • In het bezit zijn van een universitair diploma in de pedagogische wetenschappen of orthopedagogiek, uitgereikt vóór 1 september 2016, waarbij de opleiding in het voltijds onderwijs minstens 4 jaar studie of 240 ECTS telt, en een beroepservaring van ministens 3 jaar in de klinische orthopedagogiek kunnen aantonen.

Hoe kan ik een visum aanvragen als klinisch orthopedagoog?

 1. U logt in op ons downloadportaal, hetzij met uw elektronische identiteitskaart (eID), hetzij via de app “Itsme”.
 2. Om uw visum aan te vragen, gaat u naar het tabblad “ Aanvraag indienen”. U voegt hiervoor volgende documenten toe :
  • een kopie van uw diploma en het diplomasupplement
 3. Indien u geen eID-kaart of lezer heeft en u maakt geen gebruik van de “Itsme”-app, kunt u uw aanvraag ook indienen per mail naar de cel “Toegang tot het Beroep” van de FOD Volksgezondheid, op volgend adres : visa-ggzb-pssm@health.fgov.be, met de volgende documenten:
  • een recto/verso kopie van uw identiteitskaart
  • een kopie van uw diploma en het diplomasupplement

Opgelet: aanvragen via het portaal worden eerst behandeld.

U ontvangt uw visum per mail. U zal het ook kunnen downloaden van het downloadportaal van de FOD Volksgezondheid  door middel van uw elektronische identiteitskaart (eID) of via de “itsme”-toepassing.

Hoe kan ik een visum krijgen met een buitenlands diploma?

Zoals bij alle andere gereglementeerde gezondheidszorgberoepen, volgt u  deze procedure wanneer u een buitenlands diploma hebt en u een visum wil krijgen om in België te kunnen werken.

Hoe kan ik een erkenning als klinisch orthopedagoog aanvragen?

De erkenning van gezondheidszorgberoepen is sinds 1 juli 2014 een bevoegdheid van de gemeenschappen. Bij de behandeling van erkenningsaanvragen gaan de gemeenschappen na of de aanvrager voldoet aan de erkenningscriteria voor klinisch orthopedagogen die werden vastgesteld bij koninklijk besluit van 26 april 2019 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch orthopedagogen, alsmede van stagemeesters en stagediensten. Iedere klinisch orthopedagoog die de klinische orthopedagogiek wenst uit te oefenen, dient te beschikken over een visum en een erkenning.

Voor al uw vragen omtrent uw erkenning en de professionele stage neemt u contact op met:

 

Waar vindt u statistieken in verband met het aantal klinisch orthopedagogen?
In de Jaarstatistieken 2022 vindt u de meest recente gegevens over het globaal aantal erkende klinisch orthopedagogen.

Meer informatie over de verzameling, de analyse en de verwerking van de gegevens over het aantal gezondheidszorgberoepsbeoefenaars kan u terugvinden op de pagina statistieken en planning

Top