Belangrijke communicatie
Op dit moment levert de FOD Volksgezondheid nog geen visum voor klinische orthopedagogen af. Zolang de aanvraagprocedure niet werd opgestart, zullen beoefenaars van de geestelijke gezondheidszorgberoepen die de klinische orthopedagogie uitoefenen niet worden bestraft of vervolgd omdat ze nog geen visum hebben. Deze pagina zal worden bijgewerkt zodra we beginnen met het afleveren van visa voor klinische orthopedagogen.

 


Wie mag de klinische orthopedagogiek uitoefenen?

 • Erkende klinisch orthopedagogen
 • Erkende klinisch psychologen die voldoende kennis van de klinische orthopedagogiek kunnen aantonen.

Wat zijn de voorwaarden om de klinische orthopedagogiek uit te oefenen?

 • Beschikken over een visum (aanvraag mogelijk vanaf mei 2019)
 • Beschikken over een erkenning (verplichting geldt vanaf 1 januari 2020)
 • Een professionele stage hebben gevolgd in een erkende stagedienst onder leiding van een erkend stagemeester. Deze voorwaarde geldt niet voor:
   - Klinisch orthopedagogen die op 1/09/2016 de klinische orthopedagogiek reeds uitoefenen;
  - studenten klinische orthopedagogiek die hun studies uiterlijk tijdens academiejaar 2016-2017 aanvatten.


Wat is een visum ?

Het visum is de toelating om een gereglementeerd gezondheidszorgberoep uit te mogen oefenen en wordt afgeleverd door de FOD Volksgezondheid. Het visum wordt éénmalig afgeleverd op een basisdiploma. Voor aanvullende specialisaties is geen bijkomend visum vereist.

 

Wat zijn de voorwaarden om een visum te krijgen als klinisch orthopedagoog?

In het bezit zijn van een universitair diploma in de klinische orthopedagogiek waarbij de opleiding minstens 5 jaar studie in het voltijds onderwijs omvat, of 300 ECTS telt.

 

Hoe kan ik een visum aanvragen als klinisch orthopedagoog?

U moet een individuele aanvraag indienen bij de FOD Volksgezondheid vanaf mei 2019. Geen enkele aanvraag zal aanvaard worden vóór deze datum. De aanvraagprocedure wordt binnenkort op deze website geplaatst.

Uw aanvraag moet volgende stukken bevatten :

 • Een recto/verso kopie van uw identiteitskaart
 • Een kopie van uw diploma

U ontvangt uw visum per mail. U zal het ook kunnen downloaden van het portaal van de FOD Volksgezondheid  door middel van uw elektronische identiteitskaart (eID) of via de “itsme”-toepassing.

 

Hoe kan ik een erkenning als klinisch orthopedagoog aanvragen?

De erkenning van gezondheidszorgberoepen is sinds 1 juli 2014 een bevoegdheid van de gemeenschappen. Bij de behandeling van erkenningsaanvragen gaan de gemeenschappen na of de aanvrager voldoet aan de erkenningscriteria voor klinisch orthopedagogen die werden vastgesteld bij koninklijk besluit van 26 april 2019 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch orthopedagogen, alsmede van stagemeesters en stagediensten. Deze erkenningscriteria treden in werking op 1 januari 2020. Vanaf die datum dient iedere klinisch orthopedagoog die de klinische orthopedagogiek wenst uit te oefenen, te beschikken over een erkenning. Een uitzondering wordt evenwel voorzien voor kandidaat klinisch orthopedagogen die een professionele stage hebben aangevat: zij kunnen de klinische orthopedagogiek uitoefenen zonder erkenning en dit voor de duur van de professionele stage. 
Om uw erkenning aan te vragen, neemt u contact op met: