Wie mag de klinische orthopedagogiek uitoefenen?

 • Erkende klinisch orthopedagogen

Wat zijn de voorwaarden om de klinische orthopedagogiek uit te oefenen?

 • Beschikken over een visum (aanvraag mogelijk vanaf 18 november 2019)
 • Beschikken over een erkenning (aanvraag mogelijk vanaf 1 januari 2020)
 • Een professionele stage hebben gevolgd in een erkende stagedienst onder leiding van een erkend stagemeester. Deze voorwaarde geldt niet voor:

Waar vindt u de lijst met personen die het beroep mogen uitoefenen?

Hier vindt u de lijst van personen die over een visum beschikken voor het uitoefenen van (een deel van) het beroep van klinisch orthopedagogen.

Wat is een visum ?

Het visum is de toelating om een gereglementeerd gezondheidszorgberoep uit te mogen oefenen en wordt afgeleverd door de FOD Volksgezondheid. Het visum wordt éénmalig afgeleverd op een basisdiploma. Voor aanvullende specialisaties is geen bijkomend visum vereist.

Wat zijn de voorwaarden om een visum te krijgen als klinisch orthopedagoog?

In het bezit zijn van een universitair diploma in de klinische orthopedagogiek waarbij de opleiding minstens 5 jaar studie in het voltijds onderwijs omvat, of 300 ECTS telt.

Hoe kan ik een visum aanvragen als klinisch orthopedagoog?

 1. U logt in op ons downloadportaal, hetzij met uw elektronische identiteitskaart (eID), hetzij via de app “Itsme”.
 2. Om uw visum aan te vragen, gaat u naar het tabblad “ Aanvraag indienen”. U voegt hiervoor volgende documenten toe :
  • een kopie van uw diploma en het diplomasupplement
 3. Indien u geen eID-kaart of lezer heeft en u maakt geen gebruik van de “Itsme”-app, kunt u uw aanvraag ook indienen per mail naar de cel “Toegang tot het Beroep & Tattoo” van de FOD Volksgezondheid, op volgend adres : visa-ggzb-pssm@health.fgov.be, met de volgende documenten:
  • een recto/verso kopie van uw identiteitskaart
  • een kopie van uw diploma en het diplomasupplement

Opgelet: aanvragen via het portaal worden eerst behandeld.

U ontvangt uw visum per mail. U zal het ook kunnen downloaden van het downloadportaal van de FOD Volksgezondheid  door middel van uw elektronische identiteitskaart (eID) of via de “itsme”-toepassing.

Hoe kan ik een visum krijgen met een buitenlands diploma?

Zoals bij alle andere gereglementeerde gezondheidszorgberoepen, volgt u  deze procedure wanneer u een buitenlands diploma hebt en u een visum wil krijgen om in België te kunnen werken.

Hoe kan ik een erkenning als klinisch orthopedagoog aanvragen?

De erkenning van gezondheidszorgberoepen is sinds 1 juli 2014 een bevoegdheid van de gemeenschappen. Bij de behandeling van erkenningsaanvragen gaan de gemeenschappen na of de aanvrager voldoet aan de erkenningscriteria voor klinisch orthopedagogen die werden vastgesteld bij koninklijk besluit van 26 april 2019 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch orthopedagogen, alsmede van stagemeesters en stagediensten. Deze erkenningscriteria treden in werking op 1 januari 2020. Vanaf die datum dient iedere klinisch orthopedagoog die de klinische orthopedagogiek wenst uit te oefenen, te beschikken over een erkenning. Een uitzondering wordt evenwel voorzien voor kandidaat klinisch orthopedagogen die een professionele stage hebben aangevat: zij kunnen de klinische orthopedagogiek uitoefenen zonder erkenning en dit voor de duur van de professionele stage. 

Voor al uw vragen omtrent uw erkenning en de professionele stage neemt u contact op met: