Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is de mishandeling van kinderen, partners of ouderen een frequent maar onderschat probleem. Geweld, en dan vooral familiaal geweld, is wereldwijd een van de voornaamste doodsoorzaken van personen in de leeftijdscategorie van 15 tot 44 jaar.

Geweld kan niet alle en fysieke en seksuele, maar ook verbale, psychologische en economische vormen aannemen. Bovendien komt geweld voor in alle sociaal-economische milieus, ongeacht sociaal statuut, leeftijd, opleidingsniveau, beroep, origine of godsdienst.

De rol van de huisarts

De huisarts is vaak de eerste hulpverlener bij wie een slachtoffer van familiaal geweld terecht kan. De FOD Volksgezondheid ontwikkelde een Folder voor huisartsen voor gebruik in de huisartsenpraktijk.

Specifiek voor partnergeweld ontwikkelde de wetenschappelijke huisartsenvereniging Domus Medica een aanbeveling en praktisch werkmodel voor de detectie en de aanpak van partnergeweld. Domus Medica organiseert ook aangepaste vormingen over deze problematiek.

Ondersteuning voor de ziekenhuizen

Om de ziekenhuizen te ondersteunen bij de opvang van slachtoffers van familiaal geweld organiseerde de FOD Volksgezondheid de volgende acties:

 

Contact information

Jelle Osselaer
Medewerker Cel Forensische zorg

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Galileelaan, 5/2
1210 Brussel
Tel.: 02/524.86.16