Kindermishandeling

Kindermishandeling is een ernstig probleem. Uit studies blijkt dat 4 op 10 kinderen in hun vroege kinderjaren het slachtoffer waren van geweld. In 80% van de gevallen deed het geweld zich voor binnen het gezin.