Ouderenmis(be)handeling

Ook ouderenmishandeling komt in verschillende vormen voor:
- fysiek (bedwingingstechnieken, de zogenaamde “chemische dwangbuis”)
- psychisch (emotionele stress, affectieve chantage)
- financieel (afpersing en/of oneerlijk gebruik van de geldmiddelen van de oudere zonder diens uitdrukkelijke toestemming)

Een studie van de KU Leuven uit 1998 toonde aan dat 20% van de ouderen met mishandeling te maken heeft.