Partnergeweld

Geweld tussen partners is niet uitzonderlijk. Alle internationale studies terzake bevestigen dat zowel mannen als vrouwen het slachtoffer kunnen zijn van intrafamiliaal geweld.

Toch treft het vooral vrouwen. In 1998 waren een vrouw op zeven (d.i. 13,4%) en een man op veertig (d.i. 2,3%) in de leeftijdscategorie van 20 tot 49 jaar ooit het slachtoffer van ernstig fysiek of seksueel geweld door hun partner. Geweld tussen partners heeft bovendien vaak ernstige gevolgen: van snijwonden en blauwe plekken tot blijvende invaliditeit of zelfs de dood.