Terug naar Paramedische beroepen

Wat doen een audioloog en een audicien?

De audioloog is de paramedische beroepsbeoefenaar die aan preventie en screening van gehoorstoornissen doet; het technische gedeelte uitvoert van de onderzoeken ter evaluatie van de auditieve en de otoneurologische functies en de functies van de bovenste luchtwegen en de hooropvoeding, hoortraining en de revalidatie van het gehoor en de evenwichtsfunctie uitvoert.

De audicien is de paramedische beroepsbeoefenaar die het gestoorde gehoor corrigeert door middel van mechanische, elektroakoestische en elektronische systemen. Tot zijn bevoegdheid behoren ook de gehoorbeschermingssystemen tegen lawaaioverlast; de bescherming van de auditieve functie en de aflevering van uitwendige elektronische systemen die de akoestische signalen uitgestuurd door de stemgestoorden versterken.

Zowel de audioloog als de audicien werkt op voorschrift van de arts of krijgt handelingen toevertrouwd door een arts. Een aantal technische prestaties en toevertrouwde handelingen moeten voorgeschreven worden door een arts-specialist, zoals een neus-keel-oorarts, een neuroloog…

Audiologen en audiciens zijn werkzaam in ziekenhuizen, auditieve centra, revalidatiecentra, in bedrijven, zelfstandig, … Daarbij werken zij vaak in een multidisciplinair team of werken zij nauw samen met andere disciplines zoals logopedisten, neus-keel-oorartsen, psychologen enzovoort.

Waar vindt u de lijst met personen die het beroep mogen uitoefenen?

Hier vindt u de lijst van personen die over een visum beschikken voor het uitoefenen van (een deel van) het beroep van audioloog.

Hier vindt u de lijst van personen die over een visum beschikken voor het uitoefenen van (een deel van) het beroep van audicien.

In de lijst wordt met een sterretje (*) aangeduid welke personen over een derogatie beschikken. Deze personen beschikken over een beperkt visum waarmee ze slechts één of meerdere prestaties en/of handelingen van een paramedisch beroep mogen uitvoeren. Als u wilt weten over welke prestaties of handelingen het precies gaat, kan u de beroepsbeoefenaar om meer informatie vragen.

Wat is de reglementering van het beroep in België?

De wet bepaalt (KB van 4 juli 2004):

  • De minimale kwalificatievereisten waaraan men moet voldoen om de beroepen van audioloog en audicien te mogen uitoefenen
  • De technische prestaties en de handelingen waarmee een een audioloog en audicien door een arts kunnen worden belast

Welke opleiding dient u te volgen?

De audioloog en de audicien beschikken over een diploma van een opleiding hoger onderwijs die voldoet aan de minimale kwalificatievereisten die per beroep opgesomd worden in het Koninklijk Besluit van 4 juli 2004 .

Contact information

Contact center: 02/524 97 97