Terug naar Paramedische beroepen

Wat doen een bandagist, een orthesist en een prothesist?

De functie van de bandagist omvat de maatname, het bespreken, ontwerpen, vervaardigen, aanpassen, afleveren en controleren van bandagen, drukverbanden, borstprothesen en hulpmiddelen voor thuisverzorging en verplaatsing. Dit kan over zowel voorlopige als definitieve, zowel pasklare als naar maat, zowel esthetische als functionele producten gaan. Een bandage is een uitwendig hulpmiddel ter ondersteuning van het fysisch welzijn van de patiënt.

De functie van de orthesist omvat de maatname, het bespreken, ontwerpen, vervaardigen, aanpassen, afleveren en controleren van orthesen; zowel statische als dynamische, zowel voorlopige als definitieve, zowel pasklare als naar maat, zowel esthetische als functionele, zowel werkend door eigen lichaamskracht als door uitwendige krachtbron, evenals de antikeloïde hulpmiddelen en hulpmiddelen voor bestralingstherapie. Een orthese is een uitwendig hulpmiddel ter stabilisering, verbetering of bescherming van een misvormd of deficiënt lichaamsdeel, huid of orgaan.

De functie van de prothesist omvat de maatname, het bespreken, ontwerpen, vervaardigen, aanpassen, afleveren en controleren van prothesen uitgezonderd tand- en borstprothesen; zowel voorlopige als definitieve, zowel pasklare als naar maat, zowel esthetische als functionele, aangedreven door om het even welke krachtbron. Een prothese is een uitwendig hulpmiddel ter vervanging of ter vervollediging van een ontbrekend of deficiënt lichaamsdeel.

Wat is de reglementering van het beroep in België?

De wet bepaalt (KB van 6 maart 1997):

  • De minimale kwalificatievereisten waaraan men moet voldoen om de beroepen van bandagist, orthesist en prothesist te mogen uitoefenen.
  • De technische prestaties en de handelingen waarmee de  bandagist, orthesist en prothesist door een arts kunnen worden belast.

Welke opleiding dient u te volgen?

De bandagist, orthesist of prothesist beschikt over een diploma van een opleiding hoger onderwijs die voldoet aan de minimale kwalificatievereisten die opgesomd worden in het Koninklijk Besluit van 6 maart 1997.

Contact information

Contact center: 02/524 97 97