Terug naar Paramedische beroepen

Wat doet een diëtist?

Een diëtist werkt enerzijds met gezonde individuen, gezonde populaties en anderzijds met patiënten en -populaties. Aan een gezond persoon geeft een diëtist advies en tips om een gezonde levensstijl te behouden, hiervoor is geen medisch voorschrift vereist. Maar als een diëtist een patiënt (iemand die ziek is, die een gezondheidsprobleem heeft) behandelt dient hij over een dieetvoorschrift van de arts te beschikken. Een diëtist kan in een zelfstandige praktijk werken of in een ziekenhuis, een rust- en verzorgingstehuis of een preventieve setting tewerkgesteld worden. Daarnaast wordt de diëtist ook ingeschakeld in grootkeukens van onder andere ziekenhuizen.

De diëtist evalueert de voedings- en dieetgewoonten van de patiënt en bepaalt zijn of haar behoeften in termen van voedingsstoffen en levensmiddelen. Het dieetvoorschrift van de arts vertaalt de diëtist naar voedingsmiddelen en hij of zij geeft de patiënt voedings- en dieetadvies. Daarbij evalueert de diëtist de zelfredzaamheid van de patiënt met betrekking tot het kunnen opvolgen van het gegeven advies. In de verschillende fases van de behandeling rapporteert de diëtist aan de arts. De diëtist heeft ook een rol in de hygiënische voedselbereiding en het bereiden en verkopen voor bijzondere voeding bestemde voedingsmiddelen.

De arts kan naast het voorschrijven van bovenstaande prestaties ook op eigen verantwoordelijkheid en onder eigen toezicht de diëtist belasten met bepaalde handelingen.

De arts kan de diëtist vragen om metingen uit te voeren, onder andere om de lichaamssamenstelling en het energieverbruik van de patiënt te evalueren. De preventie en de opsporing van voedingsstoornissen en het geven van voedings- en dieetvoorlichting zijn ook handelingen die de arts aan een diëtist kan toevertrouwen. Voor verschillende patiëntengroepen moet de diëtist de voedingsstoffenbehoefte alsook de interactie tussen voedings- en geneesmiddelen kunnen evalueren. Daarnaast moet de diëtist kunnen zorgen voor de correcte toepassing van de dieetvoorschriften.

Waar vindt u de lijst met personen die het beroep mogen uitoefenen?

Hier vindt u de lijst van personen die over een visum beschikken voor het uitoefenen van (een deel van) het beroep van diëtist.

In de lijst wordt met een sterretje (*) aangeduid welke personen over een derogatie beschikken. Deze personen beschikken over een beperkt visum waarmee ze slechts één of meerdere prestaties en/of handelingen van een paramedisch beroep mogen uitvoeren. Als u wilt weten over welke prestaties of handelingen het precies gaat, kan u de beroepsbeoefenaar om meer informatie vragen.

Wat is de reglementering van het beroep in België?

De wet bepaalt (KB van 19 februari 1997):

  • De minimale kwalificatievereisten  waaraan men moet voldoen om het beroep van diëtist te mogen uitoefenen.
  • De technische prestaties en de handelingen waarmee een diëtist door een arts kan worden belast.

Welke opleiding dient u te volgen?

Een diëtist heeft een diploma van een opleiding hoger onderwijs die voldoet aan de minimale kwalificatievereisten die opgesomd worden in het koninklijk besluit van 19 februari 1997.

Contact information

Contact center: 02/524 97 97