​Terug naar Paramedische beroepen

Wat doet een farmaceutisch-technisch assistent?

Een farmaceutisch-technisch assistent wordt tewerkgesteld in een apotheek, een ziekenhuisapotheek of in een farmaceutische groothandel. Hij kan onder de verantwoordelijkheid en onder het toezicht van de apotheker belast worden met verschillende handelingen. De farmaceutisch-technisch assistent ontvangt en registreert geneeskundige voorschriften en levert geneesmiddelen af. Daarbij licht hij of zij de patiënt in over het juist en veilig gebruik van geneesmiddelen. Daarnaast registreert en identificeert de farmaceutisch-technisch assistent de in de apotheek gebruikte grondstoffen en voert hij of zij magistrale bereidingen uit.

Waar vindt u de lijst met personen die het beroep mogen uitoefenen?

Hier vindt u de lijst van personen die over een visum beschikken voor het uitoefenen van (een deel van) het beroep van farmaceutisch-technisch assistent.

In de lijst wordt met een sterretje (*) aangeduid welke personen over een derogatie beschikken. Deze personen beschikken over een beperkt visum waarmee ze slechts één of meerdere prestaties en/of handelingen van een paramedisch beroep mogen uitvoeren. Als u wilt weten over welke prestaties of handelingen het precies gaat, kan u de beroepsbeoefenaar om meer informatie vragen.

Wat is de reglementering van het beroep in België?

De wet bepaalt (KB van 5 februari 1997):

  • De minimale kwalificatievereisten waaraan men moet voldoen om het beroep van farmaceutisch-assistent te mogen uitoefenen.
  • De handelingen waarmee een farmaceutisch-technisch assistent door een apotheker kan worden belast.

Welke opleiding dient u te volgen?

Een farmaceutisch-technisch assistent heeft een diploma van een opleiding hoger secundair onderwijs of een opleiding hoger secundair onderwijs waarna een specifieke opleiding wordt gevolgd. Beide opleidingen moeten voldoen aan de minimale kwalificatievereisten die opgesomd worden in het koninklijk besluit van 5 februari 1997. Hierin wordt vermeld welke theoretische opleidingsonderdelen (zoals anatomie, fysiologie, farmacologie…) en welke praktische opleidingsonderdelen (bijvoorbeeld lezen van voorschriften, tarificatie…) er moeten gegeven worden tijdens de opleiding tot farmaceutisch-assistent.

Contact information

Contact center: 02/524 97 97