Terug naar Paramedische beroepen

Wat doet een logopedist?

Logopedische technieken worden zowel in de gezondheidszorg, als ook in het onderwijs aangewend. Een logopedist in de gezondheidszorg is een paramedische beroepsbeoefenaar die zich bezig houdt met de preventie, het onderzoek en de behandeling van stoornissen en beperkingen op het gebied van taal, spraak, stem, gehoor en de primaire mondfuncties (zuigen, slikken en kauwen).

De logopedist verricht logopedische onderzoeken op voorschrift van een arts. De logopedist stelt na deze onderzoeken een geschreven technisch verslag op. Daarnaast kunnen ook logopedische behandelingen worden voorgeschreven die bestaan uit de toepassing van logopedische sensomotorische, spraak-, taal-, stem- en gehoorsrevalidatietechnieken bij patiënten. De logopedist maakt steeds een tussentijds technisch verslag gericht aan de arts betreffende de evolutie van de patiënt onder deze behandeling.

Wat is de reglementering van het beroep in België?

De wet bepaalt (KB van 20 oktober 1994):

  • De technische prestaties die een logopedist mag stellen onder omstandig voorschrift van een arts
  • De toevertrouwde handelingen waarmee een arts een logopedist kan belasten

Welke opleiding dient u te volgen?

De logopedist beschikt over een diploma van een opleiding hoger onderwijs die voldoet aan de minimale kwalificatievereisten die opgesomd worden in het Koninklijk Besluit van 20 oktober 1994.

Contact information

Contact center: 02/524 97 97