Terug naar Paramedische beroepen

Wat doet een medisch laboratorium technoloog?

De medisch laboratorium technoloog is een paramedische beroepsbeoefenaar die zich bezig houdt met het uitvoeren en op punt stellen van in vitro laboratoriumonderzoeken op stalen van menselijke oorsprong. Dit kunnen zowel chemische, hematologische, immunologische, genetische als microbiologische en pathologisch-anatomische onderzoeken zijn.

Deze laboratoriumonderzoeken worden steeds toevertrouwd aan de medisch laboratorium technoloog door een arts, een apotheker-bioloog en een licentiaat in de scheikundige wetenschappen die gemachtigd is om de analyses van de klinische biologie te verrichten.

Daarnaast kan de arts de medisch laboratorium technoloog ook belasten met bepaalde staalafnames, bepaalde functionele testen en technische aspecten van bepaalde in vivo verstrekkingen zoals het voorbereiden, manipuleren en toedienen van radioactieve producten.

Waar vindt u de lijst met personen die het beroep mogen uitoefenen?

Hier vindt u de lijst van personen die over een visum beschikken voor het uitoefenen van (een deel van) het beroep van medisch laboratorium technoloog.

In de lijst wordt met een sterretje (*) aangeduid welke personen over een derogatie beschikken. Deze personen beschikken over een beperkt visum waarmee ze slechts één of meerdere prestaties en/of handelingen van een paramedisch beroep mogen uitvoeren. Als u wilt weten over welke prestaties of handelingen het precies gaat, kan u de beroepsbeoefenaar om meer informatie vragen.

Wat is de reglementering van het beroep in België?

De wet bepaalt (KB van 2 juni 1993):

  • De minimale kwalificatievereisten waaraan men moet voldoen om het beroep van medisch laboratorium technoloog te mogen uitoefenen.
  • De handelingen waarmee een medisch laboratorium technoloog door een arts kan worden belast.

Welke opleiding dient u te volgen?

De medisch laboratorium technoloog beschikt over een diploma van een opleiding hoger onderwijs die voldoet aan de minimale kwalificatievereisten die opgesomd worden in het Koninklijk Besluit van 2 juni 1993.

Contact information

Contact center: 02/524 97 97